Op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de staatssecretaris van VWS Zorgbruurs te Groesbeek een aanwijzing gegeven.

Zorgbruurs is een aanbieder van zorg en/of begeleiding bij het zelfstandig wonen van in het bijzonder jong volwassenen in crisissituaties en/of met een verstandelijke beperking en/of met gedragsproblemen.

Uit het toezicht van de inspectie bleek dat de organisatie op meerdere punten niet voldoet aan de wettelijke eisen en voorwaarden om verantwoorde zorg te kunnen leveren. Zo bleek bijvoorbeeld het medicatiebeleid onvoldoende geborgd, sloot de deskundigheid van de medewerkers niet aan bij de benodigde zorg van de cliënten, waren er geen actuele ondersteuningsplannen en liet de huisvesting van cliënten sterk te wensen over.
Zorgbruurs moet binnen vier weken maatregelen hebben genomen. De zorgaanbieder moet de zorg hebben gestaakt en de cliënten hebben overgedragen aan een zorgaanbieder die verantwoorde zorg levert. Zij moet de cliënten hebben geïnformeerd over de aanwijzing. Zorgbruurs mag geen nieuwe cliënten aannemen totdat is vastgesteld dat er verantwoorde zorg wordt geleverd.
De inspectie zal toezien op de uitvoering van alle punten uit de aanwijzing. Mocht blijken dat Zorgbruurs niet voldaan heeft aan de aanwijzing, dan kan de staatssecretaris op advies van de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen.