Van 21 tot 25 September 2015 vraagt de vereniging van Europese hoofd-hals specialisten (EHNS) aandacht voor hoofd-halskanker met de ‘Make Sense’-campagne.
Met deze campagne hopen hoofd-hals specialisten dat symptomen eerder worden herkend en dat patiënten sneller worden doorgestuurd naar de gespecialiseerde centra zoals het Centrum voor Hoofd-Hals Oncologie van het Radboudumc. Dat zou de kansen op genezing kunnen verhogen.
De campagne richt zich enerzijds op het publiek met voorlichting over risicofactoren en verdachte symptomen. Anderzijds heeft de vereniging speciaal voor huisartsen een gratis online test ontwikkeld om het ‘pluis/niet pluis’-gevoel te verbeteren.
De meest voorkomende vormen voor hoofd-halskanker zijn mondholtekanker (42%), keelholtekanker (35%) en strottenhoofdkanker (24%). In de afgelopen tien jaar is wereldwijd het aantal patiënten met hoofd-halskanker sterk gestegen. Zo was het aantal nieuwe gevallen per jaar van hoofd-halskanker in Nederland in 2005 nog ruim 2600 en vanaf 2012 rond de 3000. Hoewel mannen drie keer zoveel kans hebben op het ontwikkelen van hoofd-halskanker, is de grootste toename gezien onder vrouwen. Hoofd-halskanker komt het meest voor bij mensen ouder dan 40 jaar, maar sinds kort is een toename te zien onder jongeren. Dit komt waarschijnlijk door een toename van het aantal gevallen van keelkanker dat door het HPV virus wordt veroorzaakt.
Roken, alcohol en het humaan papilloma virus (HPV) vormen de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van hoofd-halskanker. Wie er zelf alles aan wil doen om het risico te verkleinen, moet niet roken, geen alcohol drinken en veilig vrijen.
Wie meer dan drie weken één van de volgende klachten heeft, doet er goed aan een huisarts te raadplegen:
Pijnlijke gevoelige tong, niet genezend zweertje en/of rode of witte slijmvliesafwijkingen in de mond
Keelpijn
Aanhoudende heesheid
Pijn en/of moeite met slikken
Zwelling in de hals
Eenzijdige verstopte neus en/of bloederige afscheiding uit de neus
Meer informatie
Meer informatie over de ‘Make Sense’-campagne is te vinden op www.hoofd-halskanker.nl. Hierop is ook de e-module voor huisartsen te vinden (casuistiek). Meer informatie over hoofd-halskanker is te lezen op www.kanker.nl.