Foto: Handjehelpen

Na een jarenlange samenwerking in de extramurale zorg breiden zorginstelling Abrona en informele zorgorganisatie Handjehelpen hun samenwerking uit naar de woongroepen van Abrona. Het gaat om een pilot waarin stagiairs van Handjehelpen, studenten Social Work, wekelijks een-op-een begeleiding bieden aan inwoners van woongroep De Valkenier in Maarssen. De stagiairs sluiten zo veel mogelijk aan bij de individuele behoeften van de cliënten door activiteiten te ondernemen die op hen toegespitst zijn en waarvoor het reguliere zorgpersoneel vaak niet voldoende tijd heeft.

Abrona en Handjehelpen werken al sinds 2015 samen op het gebied van ambulante begeleiding in de thuissituatie. Ageeth Wildeman, zorgmanager bij Abrona: “Uitgangspunt is dat formele en informele zorg hand in hand optimaal invulling geven aan zorg- en welzijnswerk.” Irene Domburg, directeur Handjehelpen, vult aan: “Handjehelpen werkt op basis van presentie; we zoeken aansluiting en bieden tijd en aandacht. Gewone dingen die het leven aangenamer maken en waar in de formele zorg vaak weinig tijd voor is. Prachtig dat we deze samenwerking nu mogen verdiepen.”

Pilot
De pilot beslaat een periode van dertig weken en wordt tussentijds geëvalueerd. Vier studenten Social Work begeleiden elke week één-op-één acht cliënten van woongroep De Valkenier in Maarssen. De cliënten zijn van middelbare leeftijd en matig tot ernstig verstandelijk beperkt. De activiteiten die de studenten met hen ondernemen lopen uiteen van samen wandelen tot koekjes bakken. De afstemming op de behoeften, voorkeuren en ontwikkeling van de cliënten staat centraal. Juist omdat dat door tijdgebrek vaak lastig te organiseren is voor het vaste zorgpersoneel van Abrona.

Meerwaarde
Teamleider Esmee ten Have van De Valkenier licht toe: “Een-op-een aandacht is natuurlijk altijd ons streven, maar we moeten slim omgaan met de beschikbare tijd en middelen. De ondersteuning vanuit Handjehelpen is daarom een welkome aanvulling en sluit goed aan op de manier waarop cliënt, familie en begeleider samenwerken. Het is mooi dat onze cliënten op een andere manier contact ervaren en even uit de normale modus van de zorginstelling zijn.” Ten Have noemt het verder waardevol dat de stagiairs van Handjehelpen midden in hun beroepsontwikkeling staan en een frisse blik hebben. “Ze brengen nieuwe inzichten mee en kunnen de cliënten daarmee op andere manieren stimuleren. Ik kan me zeker voorstellen dat dit hun ontwikkeling ten goede komt.”