De BV Ouderenpsychiatrie Friesland (OPF) is een nieuwe dochterorganisatie van Zorggroep Alliade.
De Raad van Bestuur van Alliade en de psychiaters van OPF hebben woensdag de definitieve overeenkomst getekend. In januari hebben beide partijen al een intentieovereenkomst tot samenwerking  getekend. Doel van de fusie is betere psychiatrische zorg en ondersteuning bieden voor kwetsbare ouderen.
Door de krachten te bundelen is het mogelijk om binnen Talant (gehandicaptenzorg) en Meriant (ouderenzorg) ook goede psychiatrische zorg te bieden, zowel binnen de instelling als daar buiten.
Een keten
De samenwerking met de psychiaters van OPF maakt het mogelijk om ook in wijken en dorpen aan ouderen of mensen met een beperking goede zorg te bieden, in een keten met psychologen, specialisten ouderenzorg en de artsen voor mensen met een verstandelijke beperking. Op deze wijze kunnen beide
organisaties goed inspelen op de veranderingen in de zorg waarbij ouderen en mensen met een beperking langer thuis blijven wonen.
Laagdrempelig
Door intensief gebruik te maken van elkaars kennis en kunde, is het mogelijk kwetsbare ouderen zowel goede lichamelijke als psychiatrische zorg te bieden. Ouderen kunnen hierdoor zo lang mogelijk thuis of binnen een locatie van Meriant of Talant blijven wonen. De psychiaters werken vaak
ambulant en zoeken patient op waardoor psychiatrisch hulp voor hen laagdrempelig is.
Scholing
De kennis en ervaring van de psychiaters en psychologen van OPF wordt ook ingezet om medewerkers van Talant en Meriant bij te scholen, zodat zij nog beter in staat zijn goed om te gaan met bijvoorbeeld mensen die en een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen hebben.
Minder kwetsbaar
OPF blijft de kleine slagvaardige organisatie die het is, maar kan wel profiteren van de voordelen van de zorggroep. Daarbij gaat het onder meer om de ruime scholings- en ontwikkelmogelijkheden van Alliade en het gebruik kunnen maken van de Kennisbank. Door de samenwerking met een sterke
partner als Alliade is de continuiteit van zorg beter gewaarborgd. Het maakt de kleinschalige specialistische organisatie minder kwetsbaar voor alle toekomstige ontwikkelingen.
Kennis maken
De komende maanden gaat Mieke Draijer als directeur Medische Zaken samen met de psychiaters de zorginhoudelijke samenwerking verder vormgeven. Eind oktober maken de Raad van Bestuur en Mieke Draijer kennis met de zestien medewerkers van OPF.