Vanaf volgend jaar staat op de nota of er een ‘terhandstelling met begeleidingsgesprek’ of een ‘standaard terhandstelling’ in rekening wordt gebracht.
Zodat de patiënt nog steeds kan controleren of de nota klopt en of het gesprek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
Verantwoorde zorg
Het begeleidingsgesprek is nodig voor een veilig en effectief gebruik van het geneesmiddel. Zo checkt de apotheker of er andere medicijnen worden gebruikt en bespreekt met de patiënt de dosering en inname. Het is de apotheker die vanuit zijn deskundigheid bepaalt of het gesprek noodzakelijk is om verantwoorde zorg te kunnen leveren. Door de uitgifte van het medicijn (ter handstelling) en het begeleidingsgesprek samen te voegen op de nota, wordt duidelijk dat zo’n gesprek niet vrijblijvend is: je kunt als consument niet zelf kiezen of je wel of niet zo’n gesprek wilt.
Goede uitleg
De NZa verwacht niet dat deze aanpassing een einde maakt aan alle discussie aan de apotheekbalie. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de apotheker om te beoordelen wanneer een gesprek noodzakelijk is, en dus ook om dat te kunnen uitleggen aan de consument. Daar heeft een consument recht op, en het is in ieders belang dat dat op een constructieve manier gebeurt.
Rechtmatige declaraties
Tot slot krijgt de NZa nog steeds signalen van consumenten die wel voor een gesprek hebben betaald, maar geen begeleidingsgesprek hebben ontvangen. De NZa wijst erop dat wanneer de apotheker een begeleidingsgesprek declareert, er ook een volwaardig gesprek moet worden gevoerd.