Mensen met dyslexie hebben grote problemen met lezen en spellen. Minder bekend is dat zij ook moeite hebben met het leren en onthouden van informatie.
Louisa Bogaerts van vakgroep Experimentele Psychologie van de Universiteit van Gent en zelf dyslectisch onderzocht in haar doctoraat de rol van het geheugen bij leesproblemen.
Onderzoek bij volwassenen met dyslexie: problemen met het geheugen voor volgorde
De bevindingen van haar onderzoeken tonen aan dat volwassenen met dyslexie vooral problemen ervaren met het kort onthouden en met het aanleren van de volgorde van de elementen in een reeks (bijvoorbeeld, de volgorde van de letters in een woord BAR vs. BRA, of de volgorde van de cijfers in een telefoonnummer). Doordat zij de volgorde van letters of klanken vaker omwisselen worden woorden vooral minder snel en minder goed geleerd, wat dan uiteindelijk leidt tot traag en minder accuraat lezen. De problemen met het geheugen voor volgorde verklaren ook waarom mensen met dyslexie ook buiten het domein van taal problemen ervaren (zoals problemen met het leren van een reeks noten op een piano).
Er is ook goed nieuws: hoewel het leren van geordende informatie moeilijker gaat bij mensen met dyslexie onthouden ze wel even goed wat ze uiteindelijk met meer moeite geleerd hadden.
Beginnende lezers: het leren van reeksen voorspelt leesvaardigheid
In een grootschalige studie werden vervolgens zo’n 100 basisschool kinderen langdurig gevolgd van bij de start van het eerste leerjaar. Het vermogen van de kinderen om geordende informatie te leren aan de start van het eerste leerjaar, was geassocieerd met de leesscores op het einde van het tweede leerjaar. Kinderen die later zwakke lezers, of zelfs dyslectici, bleken te zijn hadden bij de start van het schooljaar al problemen met het leren van reeksen. Het onderzoek toont hiermee aan hiermee aan dat dyslexie niet enkel te wijten is aan een gebrekkig begrip van het verband tussen letters en klanken, wat lang gedacht werd. Dit biedt perspectieven voor toekomstige behandelingen van dyslexie.