Als eerste regio in Nederland namen onder andere Hogeschool Leiden, de gemeente Leiden en zorgorganisatie ActiVite het initiatief om een regionale Zorgpactagenda op te stellen.

Onderwijsinstellingen, zorgaanbieders en lokale overheden uit de regio hebben gisteren een belangrijke stap gezet om beter samen te werken aan een toekomstbestendige zorg. Als eerste regio in Nederland namen onder andere Hogeschool Leiden, wethouder Roos van Gelderen (Jeugd, Zorg en Welzijn) van de gemeente Leiden en zorgorganisatie ActiVite het initiatief om een regionale Zorgpactagenda op te stellen. Het Zorgpact Rijnstreek legt verbindingen tussen de betrokken organisaties, bedenkt nieuwe ideeën en voert deze uit  om uiteindelijk in alle disciplines te kunnen voldoen aan de complexer wordende zorgvraag en de behoeften die daaruit voortvloeien.
De veranderende zorg vraagt om een nieuwe visie op het onderwijs van huidig en toekomstig zorgpersoneel. Samenwerking tussen overheid, zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen is hierbij cruciaal. Hierover spraken de ruim honderd aanwezige vertegenwoordigers uit diverse geledingen in de zorg tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door Care2Care en Hogeschool Leiden.
In discussiegroepen werden aandachtspunten en innovatiemogelijkheden en –ideeën besproken, waaronder:
Studentenparticipatie, de waardevolle input die studenten kunnen leveren de bij inrichting van bijvoorbeeld lesschema’s;
Burgerparticipatie, de toegevoegde waarde van het geluid van burgers in besluitvormingsprocessen in bijvoorbeeld de inrichting van opleidingen;
Inventarisatie en optimalisatie van bestaande samenwerkingen;
Verbetering van imago van (werken in) de zorg;
Uitwisseling tussen professionals uit ‘de gouden driehoek’ zorg, onderwijs en overheid. Het werk van de ander ervaren zorgt voor beter begrip van elkaars vakgebied en problematiek.
Landelijk Zorgpact
Om samenwerking tussen lokale overheid, zorg- en onderwijsinstellingen verder te versterken is het Zorgpact gelanceerd. Doekle Terpstra is aanjager van dit Zorgpact. Hij sprak tijdens de bijeenkomst over hoe het landelijke Zorgpact zoveel mogelijk regio’s wil inspireren tot samenwerkingsinitiatieven op het gebied van zorginnovatie. Hierin zijn het terugtrekken van overheid, burgerparticipatie en nieuwe technologische ontwikkelingen belangrijke ontwikkelingen.
Commitment voor Zorgpact Rijnstreek
Agnita Mur, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden en Roos van Gelderen, wethouder Zorg en Welzijn van de gemeente Leiden en Lita Berkhout, voorzitter Raad van Bestuur van ActiVite, committeren zich aan een regionaal Zorgpact. “Commitment om niet alleen plannen te maken, maar juist om ook te komen tot resultaten die onderwijs en zorg beter laten aansluiten op de zorgwens van de toekomst”, aldus Mur.
Lucienne van Laar, directeur van Cluster Zorg van Hogeschool Leiden onderstreept deze uitdaging. Zij zal tijdens de landelijke vervolgbijeenkomst op 2 december dit jaar de verzamelde ideeën en nieuwe en bestaande gedragen initiatieven presenteren.
Foto: Doekle Terpstra (Zorgpact) in gesprek met clusterdirecteuren Lucienne van Laar (Zorg) en Nico van Tol (SW&TP)
Bron: Hogeschool Leiden