Bij kinderen die veel te vroeg geboren zijn kan het onderontwikkelde afweersysteem gestimuleerd worden met speciale toevoegingen aan voeding, zoals prebiotica.
Onderzoekster Jolice van den Berg heeft gekeken of prebiotica – door het toe te voegen aan fles- en borstvoeding – het afweersysteem kan verbeteren. Ze concludeert dat het met voeding mogelijk is om het afweersysteem positief te beïnvloeden. Van den Berg promoveerde op 4 september bij VUmc.
Kinderen die veel te vroeg geboren zijn (prematuren) hebben een afweersysteem dat nog niet volgroeid is, waardoor ze de eerste maanden van hun leven vatbaarder zijn voor infecties. Uit eerder onderzoek is gebleken dat prematuren die prebiotica kregen, minder infecties opliepen in de periode dat ze opgenomen waren, dan kinderen die geen prebiotica kregen. De gebruikte prebiotica zijn voedingsvezels die nagemaakt zijn naar vezels die van nature voorkomen in moedermelk.
Afweersysteem stimuleren
Onderzoekster Jolice van den Berg heeft prebiotica toegevoegd aan fles- en borstvoeding en gekeken of dit de werking van het afweersysteem beïnvloedt. “Op de zevende levensdag van de te vroeg geboren kinderen, zagen we dat het afweersysteem van de baby’s die prebiotica kregen anders was dan van de baby’s die het niet kregen”, zegt Van den Berg. Om te kijken hoe het afweersysteem op latere leeftijd werkt, heeft Van den Berg –  door middel van bloedonderzoek op de leeftijden 5 maand en 1 jaar – gekeken naar de reactie op vaccinaties. Hieruit bleek dat prematuren die prebiotica hadden gekregen dezelfde afweerreactie op de pneumokokkenvaccinatie als op tijd geboren kinderen hadden. Van den Berg: “Het gevonden effect is kleiner dan we gehoopt hadden, maar kan in de toekomst hopelijk versterkt worden door agressievere methoden te hanteren.”