Van 16 tot 18 september 2015 wordt een internationaal congres gehouden over mogelijkheden om het proefdiergebruik in de controle van vaccins sterk te verminderen.
mouse-801843_640-1
Circa 100 congresdeelnemers zullen 3 dagen met elkaar praten over proefdiervrije methoden, zoals weefselkweekmethoden en analytische technieken en over de wijze waarop deze methoden kunnen worden geaccepteerd door de regelgeving.
Deelnemers uit diverse landen hebben hun achtergrond in de vaccinproductie, onderzoekswereld en de regelgeving
.
De proefdiervrije methoden maken deel uit van een nieuwe strategie in de vaccincontrole die gebaseerd is op het principe van consistentie in de kwaliteit van de producten. Momenteel is het proefdiergebruik voor vaccincontrole omvangrijk en bedraagt in Europa ongeveer 10 tot 15% van het totale gebruik aan proefdieren in het biomedisch onderzoek. Het beleid van de overheid is er op gericht het gebruik van proefdieren te verminderen.
Het congres gaat nadrukkelijk in op het feit dat proefdiervrije methoden niet alleen bijdragen aan de maatschappelijk wens om testen op proefdieren te vervangen door alternatieven, maar ook onze kennis over de kwaliteit van vaccins zullen vergroten. Niet zonder reden is als thema van het congres gekozen voor “Where science meets animal welfare”.
IABS Conference “3Rs Alternatives and Consistency Testing in Vaccine Lot Release Testing”.