In niet-westerse culturen wordt achteruitgang van het geheugen en dementie vaak niet meteen herkend. Toch komen dit soort problemen ook in deze culturen regelmatig voor.
Daarom start het Alzheimercentrum zuidwest Nederland met een geheugenpolikliniek voor migranten, zowel op de Erasmus MC locatie van het Alzheimercentrum als bij het Havenziekenhuis. Patiënten en mantelzorgers vinden hier gerichte zorg en alle begrip.
Taalproblemen en cultuurverschil
Om geheugenklachten goed te kunnen behandelen is het belangrijk de patiënt zo goed mogelijk te begrijpen. Bij de niet-westerse patiëntengroep is dat wel eens lastig door taalproblemen en cultuurverschillen. Bijvoorbeeld bij Turkse, Marokkaanse en Kaapverdiaanse patiënten.
Dementie wordt in niet-westerse culturen vaak niet als probleem herkend en er wordt weinig (medische) hulp gevraagd. Geheugenverlies, verwardheid en depressies worden gezien als iets dat bij de ouderdom hoort en waar niets aan te doen is.
Tolken
Daarom opent het Alzheimercentrum zuidwest Nederland een speciale geheugenpolikliniek voor migranten. De werkwijze van de polikliniek is afgestemd op de behoeften, taal en cultuur van deze doelgroep. De patiënt wordt onderzocht door verschillende zorgverleners en de afspraken worden zoveel mogelijk in een dagdeel gecombineerd. Hierbij is ook een tolk aanwezig en daardoor zijn zowel gesprekken met de mantelzorgers als met de patiënt zelf mogelijk.

Speciale dementiescreening

Via een speciale geheugentest en een aangepast testprotocol voor patiënten afkomstig uit andere culturen worden geheugen en het gedrag van de patiënt onderzocht. Dat gebeurt met simpele testjes in gesproken taal van de patiënt. Mensen die niet kunnen lezen kunnen er ook aan meedoen. De patiënt krijgt bovendien een bloedonderzoek een lichamelijk onderzoek en een hersenscan. Er kunnen namelijk lichamelijke oorzaken zijn voor geheugenproblemen. Zo kan een gericht persoonlijk behandelplan opgesteld worden.
Opluchting voor gezinsleden
Het afgelopen half jaar werd al ‘proefgedraaid’ met deze nieuwe geheugenpolikliniek en de reacties zijn positief. Patiënten en mantelzorgers ervaren het als erg prettig dat zij in hun eigen taal hun klachten kunnen omschrijven, en dat er extra aandacht aan hun cultuur wordt besteed. De kwaliteit van leven wordt verbeterd, zowel voor de niet-westerse dementiepatiënt als de mensen die voor hen zorgen.