Pieter Vergroesen (56) start op 1 april 2016 als lid van de Raad van Bestuur van de ‘s Heeren Loo Zorggroep. Hij volgt Geranne Engwirda op die eind september jl afscheid nam.

Pieter Vergroesen is nu nog financieel directeur van Stichting De Opbouw. Hij krijgt als CFO de portefeuille financiën. Met zijn komst is de drie leden tellende Raad van Bestuur weer compleet. Begin november maakte de ‘s Heeren Loo Zorggroep al bekend dat Jan Fidder de huidige bestuursvoorzitter Paul de la Chambre zal opvolgen. Hij start op 1 maart 2016 met een uitgebreid inwerkprogramma en neemt op 1 april het stokje van De la Chambre over. Jan Fidder was de afgelopen weken nauw betrokken bij de selectieprocedure voor een nieuwe CFO.
De Raad van Toezicht van ‘s Heeren Loo Zorggroep is erg verheugd dat Pieter Vergroesen bereid is zich te verbinden met onze organisatie. Vergroesen beschikt over ruime ervaring in de financiële wereld, onder meer opgedaan als partner bij KPMG. Bovendien kent hij ons werkveld. Ook dat is een pre nu de zorg in het kader van de stelselherziening met zoveel nieuwe financiële regelgeving te maken krijgt. “Wij hebben er zeer veel vertrouwen in dat hij onze mooie organisatie kan helpen om de komende enerverende jaren met succes het hoofd te bieden”, aldus Rien Meijerink, voorzitter van de Raad van Toezicht.
Bron: ‘s Heeren Loo Zorggroep