Het EU-programma Interreg Vlaanderen-Nederland heeft groen licht aan het  ‘i-4-1-Health’ project om infectieziekten te voorkomen en antibioticaresistentie te beheersen en te bestrijden.

Via dit grootschalige project van 26 Vlaamse en Nederlandse ziekenhuizen, publieke gezondheidsdiensten, kennisinstellingen en bedrijven worden medewerkers in de zorg, publieke gezondheidssectoren en de dierhouderij samen in stelling gebracht en worden innovatieve tools ontwikkeld om infectieziekten te voorkomen en antibioticaresistentie te beheersen en bestrijden. Met de goedkeuring van ‘i-4-1-Health’ investeert Interreg, inclusief cofinanciering, ruim 8.5 miljoen euro in de gezondheidszorg voor mens en dier in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Hiervan komt 3.6 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De Wereldgezondheidsorganisatie riep in 2014 antibioticaresistentie uit tot één van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Zonder aanvullende maatregelen is voorspeld dat in 2050 meer mensen door antibioticaresistente ziekteverwekkers overlijden dan door kanker. Ondanks de toenemende resistentie zijn op korte termijn echter geen nieuwe antibiotica op de markt te verwachten.

‘i-4-1-Health’ – geleid door het Amphia ziekenhuis met hoofdlocatie in Breda – wil resistentie bij gezonde burgers, patiënten en de varkens- en pluimveesector inzichtelijk maken. Projectverantwoordelijke professor Jan Kluytmans legt uit: “Grensoverschrijdende samenwerking is daarbij noodzakelijk aangezien de verspreiding van antibioticaresistente ziekteverwekkers niet stopt bij de landsgrenzen. Het is specifiek relevant in het grensgebied Vlaanderen-Nederland gezien het nauwe handels- en personenverkeer, het grensoverschrijdend zorggebruik en de intensieve veehouderij in deze regio. Samenwerking tussen verschillende disciplines zoals bio(techno)logische wetenschappen, geneeskunde (humaan én veterinair), nano- en microtechnologie en agrofood is belangrijk”.

Versterken netwerk
Naast het versterken van het netwerk aan beide landsgrenzen, worden twee concrete tools verwezenlijkt. Enerzijds worden dankzij de ontwikkeling van het digitale meetinstrument Infectie Risico Scan (IRIS) infectierisico’s op objectieve en uniforme wijze in kaart gebracht. De IRIS meet processen zoals schoonmaak, handhygiëne door zorgverleners en juist gebruik van medische hulpmiddelen en antibiotica. Anderzijds is inzicht nodig in wie er waar, wanneer en waarom ziek wordt en op welke manier onderliggende ziekteverwekkers zich verspreiden. Softwarebedrijf Applied Maths zal met een aantal partners een Track en Trace Systeem (TTS) ontwikkelen en valideren in proeftuinen van zorg, publieke gezondheid en veehouderijen. Een complete a-tot-z procedure – van monsteropname tot interpretatie van de verzamelde data – wordt uitgewerkt zodat besmettingsroutes van antibioticaresistente ziekteverwekkers vroegtijdig opgespoord en aangepakt kunnen worden.

 Thema:  1A  – INNOVATIE – slimme groei

Op een totaal budget van € 8.483.688,70 levert Interreg een bijdrage van € 3.609.013,89 (42.54%)
Projectverantwoordelijke: Amphia Ziekenhuis

Bron: Interreg Vlaanderen-Nederland