Op 5 oktober heeft de politie bekend gemaakt, dat een arts van de Kinder Intensive Care van het Radboudumc is aangehouden op verdenking van het bezit van kinderporno.
Het Radboudumc is erg geschrokken en ontdaan van dit nieuws.
Op dit moment zijn er volgens de politie geen aanwijzingen dat er een relatie is tussen het nu bekende beeldmateriaal en zijn werk in het ziekenhuis. Ook wij hebben geen signalen hierover. De betrokken kinderintensivist is sinds november 2011 werkzaam in het team van kinderintensivisten en staat bekend als een bekwaam en kundig arts. Gezien de aard en ernst van de verdenking is hij onmiddellijk op non-actief gesteld.
Het Radboudumc verleent uiteraard alle medewerking aan het onderzoek van de politie en openbaar ministerie. Omdat we ons kunnen voorstellen, dat er vragen zijn, worden de ouders of verzorgers van kinderen die vanaf november 2011 tot nu op de Kinder IC hebben gelegen per brief geïnformeerd. Daarin is een telefoonnummer opgenomen, voor als patiënten of ouders nog behoefte hebben aan persoonlijk contact. Politie en OM verzorgen alle algemene informatievoorziening over het strafrechtelijk onderzoek.
Telefoonnummer voor ouders/verzorgers: 088 – 144 70 60. Dit nummer is voorlopig bereikbaar van 8.30 uur tot 21.30 uur.
Media kunnen contact opnemen met de afdeling persvoorlichting van het Radboudumc: 024 – 361 89 10 en buiten kantooruren: 06 51 29 14 46.
Voor vragen over het onderzoek, verwijzen wij u naar de politie.