Kentalis zal niet langer orthocommunicatieve behandeling bieden aan kinderen en jongeren met een vorm van autisme.
Dat is een gevolg van de veranderingen in de zorg. Voor de huidige cliënten met autisme, die onder behandeling zijn bij Kentalis in Eindhoven, heeft dit geen effect. Wel wordt een krimp in de werkgelegenheid verwacht.
Koninklijke Kentalis is een landelijke organisatie die onderzoek, onderwijs en behandeling biedt aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of die doof, slechthorend of doofblind zijn. Dit blijft onverminderd doorgaan. De orthocommunicatieve behandeling van kinderen en jongeren met een vorm van autisme wordt echter stopgezet. Deze behandeling wordt in Eindhoven aangeboden. De huidige cliënten kunnen hun behandeling bij Kentalis afmaken.
De verandering heeft gevolgen voor medewerkers in Eindhoven. Waarschijnlijk verdwijnen er tientallen banen. Medewerkers zijn hier vanmiddag over geïnformeerd.
De veranderingen in de (financiering) van de zorg hebben tot een aangepaste strategie geleid. De behandeling van kinderen met een vorm van autisme is overgeheveld naar de gemeente; Kentalis wordt hier niet langer voor betaald.
Kentalis zal zich in Eindhoven, net als in de rest van het land, eens te meer richten op kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis of met een gehoorprobleem. Bij sommige cliënten kan daarbij sprake zijn van andere beperkingen zoals verstandelijke beperkingen, gedragsproblemen, motorische problemen of psychische problemen. Onze expertise zullen we blijven delen met andere zorg- en onderwijsprofessionals.