Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) ziet per jaar zo’n 40.000 patiënten. Er zijn ruim 100.000 poli bezoeken en 8000 opnames. De oncologie verpleegkundige is voor het AVL dan ook van cruciaal belang om de excellente zorg, als in kanker gespecialiseerd instituut, te kunnen bieden. Sinds eind vorig jaar is er krapte op de arbeidsmarkt waardoor 10% van de 200 arbeidsplaatsen voor oncologie verpleegkundigen binnen het AVL langer dan zes maanden niet vervulbaar is. Daarnaast neemt het aantal vacatures ook nog toe vanwege de groei van het aantal patiënten. Redenen voor het AVL om een nieuwe campagne te starten waarbij oncologieverpleegkundigen door gezichtsbepalende specialisten worden opgeroepen om in het AVL te komen werken onder het motto: #nietzonderjullie.

Kanker niet langer een dodelijke ziekte laten zijn, dat is de missie van het AVL. In oncologie gespecialiseerde verpleegkundigen spelen een onmisbare rol in de vervulling van die missie. De ‘vijver’ van oncologieverpleegkundigen is echter klein, waardoor het voor het AVL lastig is de juiste verpleegkundigen te werven. NOS meldt zelfs dat er een alarmerend tekort dreigt aan gespecialiseerd verpleegkundigen. Het AVL heeft de afgelopen jaren gemiddeld zo’n 60 oncologieverpleegkundigen opgeleid (zowel interne als externe cursisten). Komend jaar start een extra opleidingsgroep met als doel om 90 gediplomeerde oncologieverpleegkundigen af te leveren. Maar ondanks dat is het aantal vacatures lastig te vervullen.

Drempel
Het Antoni van Leeuwenhoek richt zich volledig op onderzoek en de behandeling van kanker. Deze reputatie blijkt drempelverhogend voor oncologieverpleegkundigen om in het Antoni van Leeuwenhoek te solliciteren vertelt Raad van Bestuur lid Marien van der Meer. “Tegen het hoge niveau van zorg in het AVL wordt opgekeken door kandidaat oncologieverpleegkundigen. Zij twijfelen of zij ‘klaar’ zijn voor werken bij het AVL en besluiten daarom niet te solliciteren, zo blijkt. Met deze campagne willen we de drempel voor oncologieverpleegkundigen wegnemen en laten zien dat je in het AVL juist heel veel kan en mag leren. Korte lijnen met artsen wordt als typisch AVL ervaren, oncologieverpleegkundigen zijn onderdeel van een multidisciplinair team. #Nietzonderjullie laat zien dat je als oncologieverpleegkundige net zo belangrijk bent als de specialisten.“

Nietzonderjullie.nl
De campagne wordt vooral via Social Media – LinkedIn, Twitter en Facebook – onder de aandacht gebracht. De website Nietzonderjullie.nl centraal. Daarop staan interviews met de specialisten die het gezicht zijn van de campagne. Ook staan er videoportretten op van oncologieverpleegkundigen die vertellen hoe het is om bij het AVL te werken. Daarnaast is er informatie beschikbaar over meeloopdagen, de vervolgopleiding oncologie, traineeships en stages. Direct solliciteren kan ook via de website. Via vlogs op Facebook en Twitter nemen oncologieverpleegkundigen kijkers wekelijks mee in hun werkzaamheden bij het AVL.