De bereidingsapotheken van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en Amphia in Breda zijn samen opgegaan in één nieuwe bereidingsapotheek onder de naam A+ Apotheek.

Dit bedrijf levert kant-en-klare geneesmiddelen aan de beide ziekenhuizen. Daarnaast worden producten geleverd aan nog zo’n zeventig andere ziekenhuizen en zorginstellingen in Nederland.

A+ Apotheek is gevestigd in de bestaande bereidingsapotheek van het Albert Schweitzer ziekenhuis. De bereidingsapotheek die Amphia tot begin dit jaar in eigen huis had, is opgehouden te bestaan. De ziekenhuisapothekers en medewerkers van Amphia zetten in Dordrecht hun werkzaamheden voort. Voor A+ Apotheek werken nu in totaal zo’n veertig mensen.

Het bereiden van geneesmiddelen is gebonden aan zeer strikte eisen op het gebied van kennis, uitrusting en hygiëne. “Door onze kennis en ervaring te bundelen, worden we krachtiger en slagvaardiger”, zeggen gevestigd apotheker Hetty Dieleman en bedrijfsmanager Remco Janssens van A+ Apotheek. “Door onze productie te bundelen, groeien we bovendien flink.” De wettelijke eisen zijn zó hoog, dat het handhaven van twee bereidingsapotheken op relatief korte afstand van elkaar niet efficiënt was. “In A+ Apotheek bundelen we onze krachten als één sterk merk”, aldus Dieleman en Janssens. “Dat is goed voor de beide ziekenhuizen, maar ook voor alle andere afnemers. We kunnen ziekenhuizen die zelf niet (meer) bereiden nog beter van dienst zijn.”

De bereidingsapotheek van het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft sinds 2010 de erkenning ‘GMP voor grootbereiders’: de certificering die nodig is voor doorlevering aan derden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg hanteert voor deze certificering van ziekenhuisapotheken een zelfde strenge norm als voor de farmaceutische industrie.

A+ Apotheek maakt een veelheid aan uiteenlopende producten (voornamelijk injectiepreparaten) voor gebruik in zorginstellingen. Het gaat veelal om combinaties en oplossingen van geneesmiddelen die in ziekenhuizen gangbaar zijn, maar die door de farmaceutische industrie niet of niet in deze vorm worden gefabriceerd omdat ze daarvoor te specifiek zijn. Dieleman: “Wij maken de meeste producten op zo’n manier dat de arts of verpleegkundige ze direct kan toedienen, zonder te moeten mengen, afmeten of rekenen. Zo wordt in de klinieken veel tijd bespaard en de kans op foute toedieningen minimaal. Onze producten vergroten de patiëntveiligheid in de ziekenhuizen.”

Op 21 maart hebben de Raden van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis en Amphia de VOF-akte ondertekend. Daarmee is A+ Apotheek formeel opgericht. Het bedrijf werkte in de praktijk al sinds januari in de nieuwe opzet in de hypermoderne ‘fabriek’ die gevestigd is binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Bron: Amphia Ziekenhuis