Al jaren worden in operatiekamers kritische procesparameters gemeten, zoals drukverschil, temperatuur en luchtvochtigheid. De huidige WIP-richtlijnen (landelijke richtlijnen van Werkgroep Infectie Preventie) schrijven echter voor dat deze procesparameters worden opgenomen in een gebouwbeheerssysteem. Aan dit systeem dient een directe signalering gekoppeld te worden op de operatieafdeling, operatiekamer en opdekruimte zelf.

Eén oogopslag
In de praktijk betekent dit dat in één oogopslag zichtbaar moet zijn of de inblaascondities en drukhiërarchie in een operatiekamer goed functioneert. Speciaal hiervoor zijn de HITMA ATM-310 en ATM-500 ontwikkeld: Compacte inbouw touch-screen displays van HITMA Instrumentatie met zowel optische als akoestische functionaliteiten.

Kritische parameters
Met de invoering van de WIP-richtlijnen voor luchtbehandeling in operatiekamers is de verantwoordelijkheid voor het bepalen en bewaken van kritische parameters een belangrijke eis. De ATM-500 toont deze kritische parameters op een overzichtelijk display en geeft een audiovisueel bewakingssignaal als de grenswaardes worden overschreden. Het display kan eventueel op maat worden gemaakt voor specifieke procesparameters zoals deurtellers.

Over- en onderdrukbewaking
De ATM310 is een compact touchscreen display dat is ontworpen voor over- en onderdrukbewaking in een cleanroom, operatiekamer of isolatiekamer. Het display geeft een visueel signaal dat werkt als een stoplicht. Als het drukverschil in orde is, kleurt de gehele display groen. Buiten de gewenste waardes kleurt de display rood. Daarnaast heeft de display een ingebouwd akoestisch alarm met instelbare vertraging en acceptatiefunctie. Het display kan tijdelijk buiten bedrijf worden gesteld voor bijvoorbeeld schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden.

Extra veiligheid
Dat de achtergrondkleur van groen naar rood verandert als de meetwaarden buiten de grenswaarden vallen, biedt extra veiligheid voor de patiënt als het gaat om het voorkomen van wondinfecties. Vaak zegt een meetwaarde een chirurg of operatieassistente of niet zoveel, maar de kleur groen of rood begrijpt iedereen.

Er is een aantal standaard configuraties van deze displays leverbaar, maar HITMA Instrumentatie levert ook maatwerk. De meetinstrumenten worden door middel van Modbus met de display verbonden. De Modbus-uitgang (ATM500) of analoge uitgangen (transmitter) worden gekoppeld aan het gebouwbeheersysteem.

Bron: Hitma