KOM (Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg) luidt de alarmbel over Nederlandse tandheelkunde. De tandheelkunde wordt door een grote leugen geperverteerd.

80% van de op het congres aanwezige tandartsen geeft toe te “frauderen” om toch een kwalitatieve behandeling te kunnen geven. Dat bleek op het KOM-congres van afgelopen donderdag. KOM-voorzitter Hans Beekmans constateerde dat de doorsnee tandarts die kwaliteit tracht te leveren, in een spagaat terecht komt tussen wettelijk ontoelaatbaar handelen en de wens om toch kwaliteit en innovatief werk te leveren. Hij roept de politiek op tandartsen de mogelijkheid te geven om echte verrichtingen te mogen declareren en de patiënt weer de zeggenschap terug te geven over de eigen mondzorg.

Het in januari opgerichte Kwaliteitskeurmerk voor tandartsen lanceerde dit keurmerk (KOM) afgelopen donderdag tijdens een Forum in Laren, in aanwezigheid van bijna 100 toptandartsen van Nederland, tezamen met vertegenwoordigers uit de politiek, verzekeraars en patiënten. Het KOM bestaat uit tandartsen die gaan voor 100% kwaliteit in de mondzorg en die iedere inmenging van een derde partij (politiek/verzekeraars) negeert als het om aantasting van die maximale kwaliteit gaat.

KOM-voorzitter Beekmans: “De leugen moet uit de gezondheidszorg, de patiënt moet kunnen krijgen waar hij of zij voor kiest. En die verrichtingen moeten normaal en transparant gedeclareerd kunnen worden door de tandarts. Het is ook te gek voor woorden dat patiënten die zelf willen bijbetalen voor (top)tandheelkundige zorg, dat in ons land niet mogen. Dat is in Nederland zelfs strafbaar. Als enige land in Europa.” 

Geen gehoor in Den Haag
De voorzitter van de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde) mevrouw Hendrike van Drie en voorzitter van de ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen) Jan Willem Vaartjes beaamden de neerwaartse trend in de tandheelkunde en de onmogelijkheid om in Den Haag gehoor te vinden voor dit verhaal.

Beekmans geeft toe ook zelf te “frauderen” om al zijn patiënten de best mogelijke tandheelkunde te kunnen geven. In zijn bijna 40-jarige loopbaan als tandarts heeft hij met name de laatste 10 jaar de kwaliteit langzaam zien teruglopen. Ook het onderwijs aan de universiteiten heeft eronder te lijden. Hij vindt dat in een land als Nederland, dat bij de rijkste en welvarendste landen ter wereld hoort, de tandheelkunde kwalitatief hoogstaand zou moeten zijn en blijven.

Huidige praktijk veroorzaakt frauduleus gedrag
De KOM-tandartsen Bart Beekmans en Sjoerd Smeekens toonden in hun presentaties met praktijkvoorbeelden aan dat het geven van de noodzakelijke kwaliteit niet wordt ondersteund door het overheidsbeleid. Volgens VVD-kamerlid Arno Rutte wordt het onderwerp mondzorg totaal niet besproken in politiek Den Haag, sterker nog, dat wordt als onderwerp angstvallig gemeden: “Het staat bij geen enkele politieke partij op de agenda!” Hij roept minister Schippers op om ook nieuwe innovatieve methoden declarabel te maken. En wil bekijken of er een mogelijkheid bestaat om patiënten weer de mogelijkheid te geven om zelf extra te betalen voor extra mondzorg.

Hoofd Zorginkoop VGZ, Leontine Schalk gaf toe deze situatie vaak waar te nemen. Adviserend tandarts mevrouw Kroese van de VGZ stelde vast dat er ook massaal sprake is van een groeiende tweedeling tussen slechte kwaliteit mondzorg en een niet declareerbare kwalitatieve zorg. Het KOM heeft toezeggingen gekregen om tezamen met KNMT, ANT, VVD-kamerlid Arno Rutte en VGZ-zorginkoper Leontine Schalk deze kwaliteitsslag te gaan slaan.

Vervolgstappen
Een Kwaliteit Symposium Speciaal voor Patiënten wordt 11 juni a.s. georganiseerd door het KOM. De aangesloten KOM-tandartsen zullen daar hun patiënten uitnodigen. Met als doel: bewustwording over de kwaliteit in eigen mond.

KOM is een initiatief van SOH, Stichting Onafhankelijke Hulpverlening.

Bron: KOM