Een au pair voor je moeder. Waarom eigenlijk niet? Harrie Dijkstra, manager bij Hof en Hiem Thuiszorg, kwam op het idee om dit te onderzoeken.
Het idee ontstond toen een collega verzuchtte dat hij het heel fijn zou vinden als er ’s nachts iemand bij zijn moeder zou zijn. Een soort van au pair of zo. De moeder van zijn collega was net weer thuis na een revalidatie in een verpleeghuis. Alleen. En hoewel haar kinderen haar volop ondersteunden, woonden ze niet bepaald om de hoek en konden niets doen aan het gevoel van onveiligheid ‘s nachts. Een particulier verpleegkundige was voor hen niet betaalbaar.
Omdat Dijkstra dag in dag uit in gemeente De Fryske Marren met de zorg bezig is en uit ervaring weet dat er steeds meer op het bordje van mantelzorgers en vrijwilligers terecht komt, zagen hij en zijn collega’s in het idee van de au pair voor ouderen een mogelijke nieuwe bron van sociale ondersteuning. “De au pair richt zich nu op gezinnen met kleine kinderen. Maar als je de doelgroep eens ombuigt naar ouderen?”
Onderzoek door studenten
Dijkstra en de ketenpartner Miks Welzijn vonden dat de moeite van het onderzoeken waard. Daarom zocht hij contact met de NHL Hogeschool en vond een aantal studenten bereid om zo’n onderzoek te starten. Zij onderzochten of jongeren geïnteresseerd zijn om als au pair bij ouderen in te wonen. 28% van de ondervraagde jongeren bleek dat wel te willen. Daarnaast is gekeken of ouderen wel open stonden voor dat idee en hoe de wetgeving rond au pairs geregeld is “Die wetgeving vormde een onverwacht struikelblok, omdat de wet voorschrijft dat er minstens twee volwassenen in huis moeten zijn,” licht Dijkstra toe. “Dit is oorspronkelijk vastgelegd om jonge vrouwelijke au pairs te beschermen, maar oudere echtparen hebben veel minder behoefte aan een au pair dan alleenstaande ouderen.” Vanwege deze beperking zijn uitsluitend oudere echtparen voor het onderzoek geïnterviewd.
Een goed idee
Dijkstra vertelt over de resultaten: “De meeste ondervraagde echtparen gaven aan dat ze het een goed idee vonden, maar voor sommigen leek de impact op het privéleven wel groot en was de noodzaak om een au pair in huis te nemen op dit moment nog niet zo groot.” Hij denkt dat dit laatste voor echtparen anders voelt dan voor alleenstaanden. Afscheid na een jaar leek veel van de ondervraagden ook wel heftig en waar sommigen aangaven moeite te hebben met het spreken van een andere taal, leek het anderen ouderen juist leuk om een nieuwe taal te oefenen.
Het onderzoek heeft al veel belangstelling gekregen, zowel uit binnen- en buitenland, en van de lokale politiek en landelijke overheid. Dijkstra pakt nu door: “Ik heb vijf studenten gevonden voor casestudies. Zij gaan een paar weken bij ouderen inwonen en het idee in een praktijkexperiment testen.” Hij denkt dat er veel positieve resultaten te behalen zijn. “Naast het effect dat ouderen met een au pair langer zelfstandig en plezierig thuis kunnen blijven wonen, kan het ook de generatiekloof overbruggen en de solidariteit tussen de generaties bevorderen. De wederkerigheid tussen au pair en ouderen is ook een sterk punt, want het is geven en krijgen. Ik hoop dat het idee zich als een olievlek verspreid!” Als de resultaten van het experiment positief uitpakken dan wil Zorggroep Hof en Hiem meehelpen aan een startup van een bedrijf dat bemiddelt, screen, adviseert en verdere innovatieve bronnen voor sociale ondersteuning gaat verkennen.
Bron artikelenreeks Topmomenten Actiz