Weinig sectoren staan momenteel zo sterk ter discussie als de zorg. Ook de wetgeving op het gebied van arbeid en sociale zekerheid verandert er fors. Zo is elke zorginstelling sinds 1 januari 2017 verplicht om met iedereen die voor hem werkt een schriftelijke overeenkomst te hebben. Zorginstellingen moeten continu anticiperen op de nieuwe regels en maatregelen treffen om aan de wetgeving te blijven voldoen.

Om bestuurders en personeelsfunctionarissen in de zorgsector op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en de impact daarvan op hun organisatie, brengt BDO Legal voor het eerst een aparte editie van de Arbeidswijzer uit, speciaal voor de zorgsector. Deze uitgave is bedoeld als naslagwerk en geeft de lezer inzicht in alle relevante zorgbrede juridische onderwerpen. Geïnteresseerden kunnen op de website van BDO een gratis exemplaar aanvragen.

Kennis van arbeidskansen
“In de zorg verandert de laatste jaren veel, ook op het gebied van arbeid en sociale zekerheid,” zegt Victor Kradolfer, Senior Manager bij BDO Legal. “Organisaties worstelen bijvoorbeeld flink met de Wmo, die nog relatief nieuw is.” Ook zelfsturing blijkt een lastig thema. Organisaties zien het als een middel om efficiënter te werken, maar het vereist ook een andere omgang met verantwoordelijkheid, participatie en medezeggenschap. “Dat vraagt om een zorgvuldige implementatie,” aldus Kradolfer.