Patientenorganisaties als Ieder(in), NPCF en Per Saldo hebben een brief gestuurd naar de Tweede Kamer om duidelijk te maken dat er veel fout gaat in de overgang naar het nieuwe zorgstelsel.
Er is veel onduidelijk, mensen krijgen niet de juiste zorg en de eigen bijdragen rijzen de pan uit. De organisaties geven in de bief verschillende aanbevelingen.
Om er een paar te noemen:
De 400.000 mensen met een aflopend overgangsrecht op 31 december 2015 moeten op tijd weten hoe hun zorg en ondersteuning eruit gaat zien.
Maak duidelijk wie verantwoordelijk is voor de Jeugdhulp in Nederland.
Mensen die geen zorgvuldig onderzoek krijgen of geen passende oplossing, moeten ergens aan de bel kunnen trekken, met als resultaat een snelle en passende oplossing.
Doe onderzoek naar het maximum dat mensen aan zorg kunnen betalen. Voorkom zo een stapeling van kosten.
Zorg moet passend en betaalbaar zijn en mensen in staat stellen mee te doen.
Voorkom dat mensen met een minimum inkomen worden doorverwezen naar algemene voorzieningen met extra eigen betalingen.
De volledige brief