Het doel van het Ben Sajet Centrum is de kwaliteit van leven structureel verbeteren voor mensen die langdurig zorg nodig hebben.

Vrijdag 22 april is het centrum officieel geopend door de Amsterdamse burgemeester Van der Laan. VUmc draagt als een van de samenwerkingspartners kennis en expertise bij aan dit innovatieve centrum.

Tien maanden geleden sloegen tien samenwerkingspartners de handen ineen met het doel uit te groeien tot een centrum van academische werk- en leerplaatsen om zo kwetsbare mensen met een langdurige zorgbehoefte een betere kwaliteit van leven te geven. Het is de bedoeling dat op termijn meer Nederlandse partners zich aansluiten bij dit initiatief, vooral vanuit de zorgpraktijk.

Binnen het Ben Sajet Centrum worden programma’s en projecten ontwikkeld waarbij (toegepast) wetenschappelijk onderzoek, goede en bewezen vormen van zorg, verbonden worden met de zorgpraktijk en beroepsopleidingen.

Het centrum heeft vijf programma’s ontwikkeld waar het zich op focust:

  • Vernieuwing gezondheidszorg kwetsbare ouderen
  • Zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking
  • Dementiezorg
  • Sociale veerkracht bij ouderen
  • Zorgvriendelijke Stad

Startconferentie Ben Sajet Centrum
Op 22 april is het centrum geopend en heeft er een startconferentie plaatsgevonden waar onderzoekers, zorgprofessionals en opleiders nieuwe inzichten delen over verbetering van de zorg voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of chronische psychiatrische problematiek. Zie ook www.bensajetcentrum.nl.

Bron: VUmc