Vanaf 30 april kunnen geneeskundestudenten uit Nijmegen het keuzevak kunstobservatie De kunst van kijken en zien voor de medische professie volgen.

Onder leiding van vooraanstaande kunstenaars zoals Hans Aarsman en Roy Villevoye en medisch professionals van het Radboudumc, volgen de geneeskundestudenten zeven masterclasses. Hierin leren zij op andere manieren te observeren en zich bewust te worden van de manier waarop ze zelf als medisch professional kijken.

Behalve vakkennis is goed kunnen observeren een belangrijke vaardigheid bij het stellen van een diagnose omdat observatie de patroonherkenning stimuleert. Doel van de masterclasses is het perspectief van de studenten op de patiënt te verbreden en zo tot betere diagnoses te komen. Het Radboudumc is het eerste opleidingsinstituut in Nederland dat kunstenaars een actieve rol geeft in de opleiding Geneeskunde.

Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat professionele kunstobservatie het diagnostisch vermogen van artsen verbetert. Universiteiten in Amerika als Harvard en Stanford bieden daarom al een aantal jaar kunstobservatie als vak in het medisch curriculum aan. De verschenen publicaties gaven anderhalf jaar geleden in het Radboudumc de doorslag om samen met kunstenaars Hans Aarsman en Roy Villevoy in een pilot met medische hoogleraren te onderzoeken of kunstobservatie al dan niet een plek in het te vernieuwen (bio)medisch curriculum verdiende. Op basis van de positieve resultaten is de serie van zeven masterclasses De kunst van kijken en zien voor de medische professie voor masterstudenten geneeskunde in het Radboudumc ontwikkeld en gaat de eerste groep nu van start. De serie masterclasses is mede mogelijk gemaakt door het onderzoeksprogramma The Art of Impact dat in opdracht van het ministerie van OC&W bestaande en nieuwe kunstprojecten met een duidelijke impact op een maatschappelijk thema of vraagstuk ondersteunt.

Fotojournalist Hans Aarsman en Roy Villevoye, die ook betrokken waren bij de pilot:“Een meer holistische blik op de patiënt biedt een andere geneeskunde doordat artsen dan niet meer direct in details gaan denken.”

Kunstenaars nemen de geneeskunde studenten tijdens de masterclasses mee in hun manier van kijken, voelen en luisteren naar vormen van kunst. Veelal door het learning by doing principe wat betekent dat de studenten niet alleen leren kijken vanuit het perspectief van de kunstenaar maar ook zelf dingen maken en ervaren. Kunstenaars bekijken hun werk vaak vanuit een breed perspectief. Doel is om de studenten te leren om vanuit net zo’n breed perspectief hun patiënten te observeren om beter diagnoses te kunnen stellen.

Ook studenten biomedische wetenschappen kunnen meedoen. Vanaf september 2016 wordt de kunst van het kijken en zien voor medische professies in Nijmegen een vast keuze onderdeel binnen het medisch curriculum.

Bron: Radboudumc