Met ingang van 1 oktober 2016 treedt de heer mr. B.B. (Bernt) Schneiders toe tot de raad van toezicht van het Spaarne Gasthuis.

De heer Schneiders was van 2006 tot juli 2016 burgemeester van de gemeente Haarlem en tijdelijk waarnemend burgemeester voor de gemeente Bloemendaal. In die hoedanigheid was hij onder meer voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland. In de zomer van 2016 maakte de heer Schneiders de overstap naar het VSBfonds waar hij nu directeur is. Naast zijn toezichthoudende functie in het Spaarne Gasthuis is hij voorzitter van de raad van toezicht bij Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN). Hij vindt het ”enorm inspirerend en uitdagend om nu in de complexe wereld van het ziekenhuis mee te gaan doen.”

De raad van toezicht en raad van bestuur zijn verheugd met de benoeming van de heer Schneiders. Zijn ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en kennis van de regionale netwerken zijn waardevol voor het ziekenhuis. De heer Schneiders volgt de heer mr. J.J. Pop op, die per 28 september aftreedt vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn. De heer Pop heeft zich in de raad van toezicht in het bijzonder ingezet voor de commissie Kwaliteit. Hiervoor is het ziekenhuis hem zeer erkentelijk.

De raad van toezicht van het Spaarne Gasthuis bestaat verder uit de volgende leden:

  • dhr. ir. H. M. le Clercq, voorzitter

  • dhr. drs. P.A.M. Gerla

  • mw. prof. dr. C. Wagner

  • mw. drs. N.A. Vermeulen

  • dhr. prof. dr. F.C. Breedveld

Foto: Fragment website Spaarne Gasthuis

Bron: Spaarne Gasthuis