Tilburg University heeft dr. ir. Bert Meijboom met ingang van 1 november jongstleden benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Organisatie van ketenzorg’.
De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door het Jeroen Bosch Ziekenhuis en is verbonden aan het Departement Management van de School of Economics and Management.
De bijzondere leerstoel heeft als doel om bij te dragen aan een betere organisatie van dienstverlening in zorgketens. De gezondheidszorg kent vele medische specialismen die zich richten op veel verschillende doelgroepen. Als gevolg van deze specialisatie ontmoet een patiënt met een chronisch of complex probleem op zijn ‘reis’ door de zorgketen meerdere zorgaanbieders – achtereenvolgens, maar vaak ook tegelijkertijd. De verregaande specialisatie in de zorg vraagt steeds nadrukkelijker om samenwerking en verbindingen over disciplines en instellingsgrenzen heen, waarbij de patiënt centraal moet staan. Daarnaast neemt de druk toe om de doelmatigheid van die zorg te verhogen. De patiënt wordt het beste bediend wanneer de stappen in het behandeltraject organisatorisch naadloos op elkaar aansluiten. Algemene ziekenhuizen, zoals het Jeroen Bosch Ziekenhuis, vervullen een belangrijke positie in dergelijke zorgketens.
220  Bert Meijboom
Modulair organiseren
De leerstoel wordt ingebed bij de Tilburg School of Economics and Management. Het domein operations & supply chain management biedt uiteenlopende concepten die hun waarde bewezen hebben in de industriële wereld en hun weg beginnen te vinden naar de organisatie van gezondheidszorginstellingen. Zo beoogt Bert Meijboom vanuit de optiek van modulair organiseren onderzoek te gaan doen naar de samenwerking tussen de uiteenlopende specialismen en/of instellingen die betrokken zijn in de behandeling van een patiënt met een complexe aandoening.
De leerstoelhouder zal daarnaast vanuit Tranzo actief zijn. De academische werkplaatsen van Tranzo slaan een brug tussen experts uit de zorginhoudelijke en klinische dimensie op diverse terreinen van de zorg. Het thema Organisatie van Ketenzorg is sterk gerelateerd aan de academische werkplaats ‘Kwaliteit van Huisartsen- en Ziekenhuiszorg’ en het ‘Kennisnetwerk Gezondheidseconomie’.
Dr. ir. B.R. Meijboom (1957) is in 1982 afgestudeerd als wiskundig ingenieur en in 1986 gepromoveerd op het proefschrift ‘Planning in decentralized firms: a contribution to the theory on multilevel decisions’. Daarna werkte hij enige tijd in het bedrijfsleven, waaronder ruim vijf jaar als adviseur Operations Research en Informatisering bij Heineken, Physieke Distributie Nederland. Sinds zijn aanstelling als universitair hoofddocent in 1994 aan Tilburg University heeft Bert Meijboom uiteenlopende cursussen verzorgd op het terrein van Organisatie & Strategie. Tot 2013 jaar was hij inhoudelijk coördinator van de masteropleiding Supply Chain Management. Zijn onderzoek concentreerde zich aanvankelijk op supply chain management in bedrijven, maar sinds 2001 is zijn aandacht verschoven naar health care operations management en ketenzorg.
Bron: JBZ