Wemos heeft met 46 andere organisaties een brief gestuurd naar Eurocommissaris Andriukaitis met een oproep om de schadelijke (hormoonverstorende) stof glyfosaat niet toe te laten op de Europese markt.
Glyfosaat is een veel voorkomend bestandsdeel van onkruidverdelgers.
Wemos maakt zich ernstige zorgen over de mogelijke gezondheidsrisico’s van glyfosaat. IARC, een bureau voor onderzoek naar kanker van de WHO, heeft begin dit jaar de stof als `waarschijnlijk kankerverwekkend’ aangeduid. Zolang wetenschappelijke consensus ontbreekt, heeft de Commissie een
verplichting om het voorzorgsprincipe toe te passen. De Commissie moet burgers en werknemers beschermen tegen blootstelling aan glyfosaat.
Binnenkort zullen onkruidverdelgers waarin glyfosaat zit niet meer te koop zijn in tuinwinkels. Toch is het verbod op particulier gebruik pas een deel van het verhaal, want dezelfde bestrijdingsmiddelen blijven toegestaan in landbouw. Ook in Nederland is blootstelling aan glyfosaat voorlopig
onvermijdelijk.
Anke Tijtsma blogt in OneWorld over de gevaren van glyfosaat voor mens en milieu: `Bij 70% van de Europeanen is het schadelijke glyfosaat aanwezig in de urine.
Bron: Wemos