28% van de naasten van wie in een Vlaams woonzorgcentrum (WZC) met dementie is overleden, is niet van op de hoogte dat deze persoon dementie had.
Hoe langer na de opname een bewoner dementie kreeg, hoe groter de kans dat de naaste dit niet wist.
Naasten die in de laatste week van het leven vaker contact hadden met de huisarts, waren ook vaker op de hoogte van de dementie. Dat blijkt uit een studie van Yolanda Penders, professor Lieve Van den Block en professor Luc Deliens van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent die gepubliceerd is in het vaktijdschrift Palliative Medicine.
Door het groeiende aantal ouderen zal ook het aantal mensen met dementie in de komende jaren toenemen. Volgens de World Health Organisation heeft gemiddeld 7% van de 60-plussers in Europa een vorm van dementie; in België gaat het om ongeveer 140.000 mensen. Dit aantal zal naar verwachting in de komende 20 jaar verdubbelen.
Mensen met dementie, zoals de ziekte van Alzheimer, krijgen naarmate de ziekte vordert meer problemen met het uiten van hun wensen en verliezen hun besluitvormingsvermogen. Daarom spelen naasten een belangrijke rol in het nemen van beslissingen rond zorg en medische behandelingen. Wanneer naasten van een persoon met dementie niet op de hoogte zijn van deze ziekte, kunnen zij geen goed geïnformeerde beslissingen maken wanneer dit nodig is. Dit onderzoek suggereert dat de communicatie tussen huisartsen, verpleegkundigen en naasten van personen met dementie kan worden verbeterd. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat artsen moeite hebben met het delen van een diagnose van dementie, omdat er geen succesvol medicijn of behandeling voor bestaat.
Het onderzoek vond plaats in 134 woon- en zorgcentra in Vlaanderen. Verpleegkundigen, artsen en naasten van overleden bewoners met dementie vulden vragenlijsten in over de zorg die de bewoner in de laatste maanden van het leven had ontvangen. De ondervraagde naasten werden door verpleegkundigen aangewezen als zijnde het meest betrokken bij de zorg voor de overleden persoon.
Bron: Universiteit Gent