Drs. Y.M. (Yvonne) Wilders vertrekt op 1 september aanstaande als bestuurder bij het Spaarne Gasthuis. Daarmee sluit zij na bijna negen jaar als bestuurder in het ziekenhuis een succesvolle periode af.

In de afgelopen jaren zijn, mede door de professionele inzet en het enthousiasme van Yvonne Wilders, de fusie tussen het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis, de implementatie van Epic en de bouw van het oncologiecentrum in Hoofddorp tot stand gekomen. Het afgelopen jaar heeft Yvonne Wilders zich in de nieuwe context onder meer gericht op de concentratie van specialismen over de diverse locaties.

Verschil van inzicht
Er is binnen de raad van bestuur een verschil van inzicht ontstaan over de bestuurlijke inrichting en aansturing die het Spaarne Gasthuis de komende jaren nodig heeft. Daarom is in goed overleg besloten dat Yvonne Wilders per 1 september aanstaande zal vertrekken bij het ziekenhuis. De raad van toezicht is haar erkentelijk voor haar grote inspanningen van de afgelopen jaren en wenst haar succes bij het vinden van een nieuwe uitdaging.

Arbeidscontract
Het arbeidscontract, dat in 2007 werd gesloten, voorziet in een vertrekregeling bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat het Spaarne Gasthuis een ontslagvergoeding moet betalen van € 208.981,69 bruto. Dit bedrag ligt boven het huidig wettelijk maximum. Omdat het echter een arbeidscontract betreft dat vóór 1 januari 2013 is gesloten (invoeringsdatum nieuwe Wet Normering bezoldiging Topinkomens), is het overgangsrecht van toepassing. De raad van toezicht respecteert  daarom het overeengekomen contract. Het Spaarne Gasthuis handelt daarmee volledig in lijn met de wet- en regelgeving.

Bron: Spaarne Gasthuis