Winnock gaat deel uitmaken van het Zorg van de Zaak Netwerk.

Moederbedrijf Achmea en Zorg van de Zaak hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van het re-integratie- en revalidatiebedrijf. Onder meer het Rode Kruis Ziekenhuis maakt deel uit van het Zorg van de Zaak netwerk.

Winnock
Winnock is in 1989 opgericht onder de naam Rug AdviesCentrum (en in 2002 omgedoopt tot Winnock). Achmea is sinds 2000 aandeelhouder. Het bedrijf is al jaren marktleider op het gebied van duurzame reintegratie en revalidatie. Met tien vestigingen verspreid over het land heeft Winnock landelijke dekking. Winnock heeft circa 140 medewerkers (100 fte), waaronder medisch specialisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en psychologen.

Marius Touwen, directeur van het Zorg van de Zaak Netwerk, is blij met de komst van de medewerkers van Winnock. “De interventies die Winnock levert sluiten goed aan op de problemen van medewerkers en belemmeringen die zij ervaren rondom inzetbaarheid. Dankzij een multidisciplinaire aanpak met een intensief programma en persoonlijk afgestemde begeleiding, re-integreren medewerkers weer succesvol in het eigen werk. De werkgever wordt nauw betrokken bij de re-integratie waardoor er ook duurzame werkhervatting wordt gecreëerd. Een waardevolle aanvulling op onze expertisebedrijven die bijdraagt aan het werkgeluk van medewerkers.”

Achmea
Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur van Achmea: “Achmea richt zich primair op het aanbieden van verzekeringen en aanverwante producten, pensioenvoorzieningen en vermogensbeheer. Met de verkoop van Winnock geven we uitvoering aan onze strategie om ons te richten op onze kernactiviteiten. Voor Winnock biedt de overgang de mogelijkheid zich door te ontwikkelen, in bijvoorbeeld de revalidatiezorg. Ik vertrouw erop dat onze collega’s in de nieuwe omgeving goed tot hun recht komen.”

De beoogde transactie is onder voorbehoud van goedkeuring door de relevante toezichthouders en mededingingsautoriteiten. De medezeggenschap is vanzelfsprekend bij het proces betrokken. Partijen verwachten de transactie in het 4e kwartaal van 2016 af te ronden.

Zorg van de Zaak
Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg (arbo), leefstijlzorg en medische zorg, met in totaal 2.750 medewerkers en een omzet van 250 miljoen euro.

Tot het netwerk behoren een arbodienst en expertisebedrijven met dienstverlening op het gebied van arbeidsomstandigheden, mobiliteit, re-integratie en loopbaan (Margolin), schuldhulpverlening (Grip), verslavingen (Rodersana), eetstoornissen (Co-eur), bedrijfsmaatschappelijke issues (Gimd) en psychische klachten (Skils). Kortom, organisaties die helpen om medewerkers gezonder te (kunnen) laten werken, verzuim te beperken en de inzetbaarheid van medewerkers te verhogen.

Naast bedrijfszorg biedt zij ook medische zorg met het Rode Kruis Ziekenhuis. Voor meer informatie zie: www.zorgvandezaak.nl.

Bron: Rode Kruis Ziekenhuis