De regio West-Brabant heeft een nieuw zorgplatform voor zowel zorgprofessionals als burgers. Het platform, zoekuwzorgaanbieder.nl is een initiatief van huisartsenorganisaties – Huisartsenkring West-Brabant, Zorggroep West-Brabant, HZG Breda, Het Huisartsenteam, Zorroo – en de regionale ziekenhuizen Amphia en Bravis. Het is het resultaat van een unieke samenwerking van zorgorganisaties.

Zoekuwzorgaanbieder.nl is ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners. Bij huisartsen in de regio West-Brabant is grote behoefte aan een product dat hen inzicht geeft in het zorgaanbod in de regio. Het nieuwe platform biedt deze informatie via een app en website met een overzichtelijk aanbod van de verschillende zorgaanbieders in het gebied. In eerste instantie worden aanbieders in de geestelijke gezondheidszorg vermeld. Huisartsen en praktijkondersteuners GGZ kunnen op deze wijze samen met hun patiënt de best passende zorgaanbieder vinden, aansluitend op de klachten van de patiënt. De website is gedeeltelijk openbaar, zodat ook burgers hierin kunnen zoeken.

Zorgprofessionals, zoals huisartsen en medisch specialisten, kunnen bovendien via het platform informatie uitwisselen en hun samenwerking verbeteren. Onder de link ‘Professionals’ staan gegevens van medisch specialisten, GGZ-professionals en huisartsen. Dit deel is alleen bereikbaar voor zorgverleners via een inlog. Zij vinden daar bijvoorbeeld hun onderlinge werkafspraken en persoonsgegevens.
Sociale kaart

Zoekuwzorgaanbieder.nl is een tool waarmee op basis van een openbare sociale kaart de juiste zorgaanbieder kan worden gevonden. Gebruikers kunnen door middel van verschillende filters zoeken naar de informatie waar behoefte aan is, zoals type zorgverlener, type behandeling of gemeente. Via de zoekbutton zijn locaties van zorgaanbieders in het GGZ-domein te vinden, naast die van huisartsenpraktijken.
De sociale kaart bestaat op dit moment uit zorgaanbieders binnen de geestelijke gezondheidszorg, onder andere huisartsen, POH’s-GGZ, psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, seksuologen en psychosomatisch fysiotherapeuten. In de toekomst zullen ook andere domeinen worden opgenomen. Zorgprofessionals die nog niet op de website zijn opgenomen, kunnen via het serviceformulier hun organisatie of praktijk aanmelden. Om hiervoor in aanmerking te komen, dienen zij vermeld te staan in het BIG-register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Bouw en beheer

De applicatie is gefinancierd door de huisartsenorganisaties en ziekenhuizen in de regio West-Brabant. Het nieuwe platform is ontwikkeld met subsidie van Versterking Eerste Lijn Zuid-Nederland.
Onderhoud en beheer zijn ondergebracht bij de vijf betrokken huisartsenorganisaties. Het beheer van de website en de daaraan gekoppelde app wordt verzorgd door Regionaal Elektronisch Netwerk (REN) West-Brabant.