KWF Kankerbestrijding trekt 1,3 miljoen euro uit voor 4 Europese studies naar zeldzame kankersoorten. Overlevingskansen bij zeldzame tumoren zijn niet goed: 5 jaar na diagnose is gemiddeld 47% van de patiënten met een zeldzame tumor nog in leven. Bij andere tumoren ligt dat cijfer rond de 65%. Er start onderzoek naar lymfeklierkanker, urinewegkanker en twee onderzoeken naar kinderkanker. Eén daarvan betreft een bloedtest die de behandeling van neuroblastoom moet verbeteren.

 

Ongeveer 600 kinderen per jaar  krijgen de diagnose kanker. Kanker bij kinderen is een zeldzame aandoening. Hoewel steeds meer kinderen overleven, laten sommige kankersoorten zich maar moeilijk bedwingen. Neuroblastoom, een kwaadaardige tumor van het zenuwstelsel eist jaarlijks meerdere kinderlevens. Meestal omdat de behandeling niet aanslaat of de tumor na behandeling toch weer terugkeert.

DNA verraadt de tumor

Kinderoncoloog dr. Lieve Tytgat van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie werkt aan een oplossing voor dit probleem. Samen met topwetenschappers uit Frankrijk, Duitsland, Spanje, Oostenrijk en België doet ze onderzoek naar een bloedtest. Deze moet leiden tot effectievere behandeling met meer kans op genezing voor kinderen met neuroblastoom.

Dr. Tytgat legt uit hoe het werkt: “Tumoren laten DNA achter in de bloedbaan. Wij kunnen dat DNA opsporen en analyseren. Op die manier kunnen we het effect van de behandeling in de gaten houden. Een daling van het tumor-DNA is gunstig, maar je kunt ook tijdig zien of een tumor wel of niet weg is, en zelfs of deze terugkeert. We denken uit het DNA zelfs te kunnen aflezen welke behandeling de beste kans van slagen heeft. Dit is heel goed nieuws voor kinderen met kanker.”

De test stelt artsen in staat om de behandeling nauwkeurig af te stemmen op de patiënt. De verwachting is dat een dergelijke test betere inzichten geeft op reactie op de behandeling en kans op genezing. Een bijkomend voordeel is dat een bloedtest minder ingrijpend is dan huidige alternatieven zoals een biopsie (afname van een stukje tumorweefsel) of andere inwendige onderzoeken.

Samenwerking essentieel voor vooruitgang

Betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek met voldoende bewijskracht is heel moeilijk bij een kleine groep mensen. Zelden kan worden aangetoond wat de beste behandeling is.

Internationale samenwerking is essentieel om dit probleem het hoofd te kunnen bieden. Het delen van data en het uitwisselen van kennis en ervaring moet leiden tot de gewenste versnelling in het onderzoek naar – en de behandeling van zeldzame tumoren. Met de financiering van deze 4 Europese onderzoeken geeft KWF daar een noodzakelijke impuls aan. De onderzoeken starten bij VUmc, het Erasmus MC en Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.