Het Erasmus Medisch Centrum gaat een strategisch partnerschap aan met Philips op het gebied van echografie. Binnen deze overeenkomst zal Philips voor de komende 5 jaar zorgdragen voor de volledige levering, beheer, onderhoud, educatie en optimalisatie van de mid- en high-end echografiesystemen voor alle afdelingen van het Erasmus MC. De doelstellingen van deze samenwerking zijn het verhogen van de efficiëntie en het verbeteren van kwaliteit op het gebied van echografie. Daarnaast beoogt het Erasmus MC met deze partnerschap haar doelen op het gebied van onderzoek en zorg te realiseren door middel van het inzetten van de laatste technologische ontwikkelingen. Dit draagt bij aan de ambitie van het Erasmus MC om voorop te blijven lopen op het gebied van complexe, innovatieve en acute zorg door samenwerking met anderen.

 

In het Erasmus MC wordt een groeiend aantal echoapparaten gebruikt voor patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. De verschillende afdelingen en specialismen werken hierin veelal autonoom, waardoor de beschikbare apparatuur momenteel nog niet altijd optimaal wordt benut. Er werd bij meer dan tien leveranciers ingekocht waardoor ook het onderhoud van de 140 echoapparaten die in gebruik zijn, niet centraal werd geregeld. Ernst Kuipers, voorzitter RvB Erasmus MC, is daarom verheugd over de strategische samenwerking met Philips. Kuipers: “We zoeken naar allerlei manieren om de zorg kwalitatief hoog en tegelijkertijd betaalbaar te houden. Deze samenwerking is daar een mooi voorbeeld van. Door centralisatie van inkoop en beheer van een groot deel van onze apparatuur, kunnen we veel meer sturen op efficiëntie en toekomstige kosten en komen we voor zo min mogelijk verrassingen te staan.”

 

De gestandaardiseerde processen voor inkoop, onderhoud en gebruik zorgen voor een efficiëntere workflow. De Philips echoapparatuur en software kunnen alle benodigde klinische specialismen bedienen en zijn daarmee uniform inzetbaar voor verschillende afdelingen. Bediening wordt daardoor makkelijker én gebruikers zijn minder tijd kwijt aan training.

In een eerste fase worden ongeveer 40 bestaande echoapparaten vervangen en in de komende jaren zullen er nog tientallen systemen vervangen gaan worden. Continue innovatie in beeldvormende systemen en daarmee gepaarde optimalisering zorgt dat er continu behoefte is aan vernieuwing. Binnen de samenwerking zal Philips een blauwdruk maken van de specifieke behoeften van het ziekenhuis en op basis daarvan adviseren waar nieuwe apparatuur het meest urgent is. Er wordt verder kritisch gekeken of de juiste apparatuur op de juiste plek ingezet wordt. Door middel van een schuifplan op basis van de wensen en eisen van de gebruikers, richten Erasmus MC en Philips een optimaal gebruik van de apparatuur in. Zodat afdelingen op het juiste moment het juiste echografiesysteem beschikbaar hebben zonder een vertraging in de workflow van deze afdelingen te veroorzaken.

 

Een van de grote verschillen ten opzichte van de huidige situatie is de dagelijkse samenwerking. Henk Valk, CEO Philips Benelux: “Een nauwe samenwerking waarin we goed luisteren naar elkaar is een belangrijke basis om daadwerkelijk tot optimalisatie van bestaande processen te komen en daarmee kwaliteit van zorg te verbeteren. Door hier een langdurig partnerschap van te maken, kunnen we proactief onze kennis en kunde inzetten om dit gezamenlijke doel te verwezenlijken.”

 

De eindgebruikers, cardiologen, radiologen en gynaecologen werden al in een vroeg stadium betrokken om de specifieke behoeften en eisen in dit traject te definiëren zodat de juiste functionaliteit kan worden aangeboden en bepaald kan worden hoe echografie zo optimaal mogelijk ingezet kan worden. De gebruikers kunnen rekenen op software op het hoogste niveau. Ze worden op de hoogte gehouden van de meest recente ontwikkelingen en kunnen indien nodig en desgewenst trainingen volgen die bijdragen aan een optimalisatie van het gebruik.

 

Alle systemen worden geleverd met Philips OmniSphere, waarmee systemen door het ziekenhuis op afstand kunnen worden gemonitord en eventuele problemen proactief worden opgelost.

.