Dankzij de samenwerkende geheugenpoli’s van het Radboudumc (Nijmegen) en het Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch) zijn patiënten met geheugenklachten en dementie voortaan in beide huizen verzekerd van dezelfde kwalitatief hoogwaardige zorg. Op 13 juli tekenen beide partijen een samenwerkingsovereenkomst waarmee de geheugenpoli van het Jeroen Bosch Ziekenhuis officieel onderdeel wordt van het Radboudumc Alzheimer Centrum. De zorgprotocollen zijn gelijkgetrokken en inzichtelijk gemaakt. Artsen en onderzoekers van de beide huizen werken nauw samen, onder meer door kennis uit te wisselen en zeldzame ziektebeelden te bespreken.

“We hebben bij de start van de samenwerking bij elkaar meegekeken en dat heeft geleid tot nieuwe inzichten over en weer en uiteindelijk tot concrete verbeteringen”, aldus klinisch geriater Jurgen Claassen van het Radboudumc. Janet Bootsma, klinisch geriater Jeroen Bosch Ziekenhuis: ”Door onze kennis te bundelen, kunnen we deze beter benutten en dit wordt vergemakkelijkt doordat beide geheugenpoli’s nu onderdeel zijn van het Radboudumc Alzheimer Centrum.”

Door een efficiëntere intake sluiten onderzoek en zorg beter aan op de behoefte van de individuele patiënt en wordt daarmee ook minder belastend. Jurgen Claassen noemt twee voorbeelden: “Jonge patiënten met een verdenking op dementie doorlopen nu binnen een dag een volledig diagnosetraject en hebben ongeveer drie keer sneller de uitslag (binnen anderhalve maand). Janet Bootsma: “Ook verwijzen we patiënten waar mogelijk naar de huisarts. Zo voorkomen we onnodige ziekenhuisbezoeken voor de patiënt. Deze veranderingen hebben twee belangrijke voordelen voor de individuele patiënt, deze blijft zoveel mogelijk in zijn eigen vertrouwde omgeving en zo dragen we bij aan een doelmatiger gebruik van zorg; minder verspilling.”

Onderzoek
Jurgen Claassen: “Door de samenwerking zien we gezamenlijk ongeveer 1100 nieuwe patiënten per jaar. Hierdoor zien we meer zeldzame ziektebeelden, die we met elkaar bespreken.” De toename van het aantal gezamenlijke patiënten betekent ook een even zo grote toename van de onderzoekspopulatie. Een groot volume is belangrijk om kwalitatief goed onderzoek te kunnen doen, bijvoorbeeld als het gaat om zeldzame aandoeningen. Het Radboudumc en Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben al overeenstemming over de onderzoeksdoelstellingen. Janet Bootsma: “Een volgende stap in de samenwerking is dat we de onderzoeksgegevens kunnen samenbrengen in één beveiligde, gezamenlijke database voor wetenschappelijk onderzoek.” Het doel is dat de resultaten leiden tot een verdere verbetering van de patiëntenzorg.

Janet Bootsma: “We constateerden aan het begin van het traject dat er aan beide kanten al heel veel goed gaat. Daar hebben we gebruik van gemaakt bij het opzetten van de gezamenlijke aanpak. Zorgprotocollen zijn ‘levende documenten’ en we moeten blijven ontwikkelen en innoveren, wat weer leidt tot beter onderzoek en een en betere kwaliteit en efficiëntie van patiëntenzorg.”

Jurgen Claassen: “De patiëntenvereniging Alzheimer Nederland heeft de wensen en behoeften van patiënten en mantelzorgers onderzocht en vastgelegd in de Zorgstandaard dementie. We hebben daar in het zorgpad rekening mee gehouden. Voorbeelden zijn de wens tot tijdige diagnostiek, korte toegangstijden en een korte wachttijd voor de uitslag. Met huisartsen is overlegd hoe de communicatie over het insturen van patiënten, tussentijdse terugkoppelingen en nazorg verbeterd kan worden. In Den Bosch is uitgebreide ervaring opgedaan met het opzetten van ketenzorg samen met de huisarts en de specialist ouderenzorg. En, niet onbelangrijk, het zorgpad voldoet aan alle normen van de Nederlandse Vereniging van Klinische Geriatrie en de Nederlandse richtlijn Dementie.”

Bron: JBZ