De ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard voor een goede palliatieve zorg thuis gaat binnenkort van start.

Naar verwachting is de standaard eind 2017 gereed voor autorisatie.

Verpleegkundigen en verzorgenden spelen een belangrijke rol in de palliatieve zorg voor thuiswonende patiënten. Zij maken het mogelijk dat de patiënt in de laatste levensfase goed verzorgd wordt en thuis kan sterven.

Duidelijkheid is nodig
Palliatieve zorg stelt hoge eisen aan betrokken zorgverleners, Naast het leveren van zorg zelf zijn samenwerking met andere disciplines, aansturing van de zorg en overdracht van informatie in de laatste levensfase cruciaal.

Verpleegkundigen worden nogal eens (te) laat ingeschakeld, volgens projectleider E. Verschuur. Verpleegkundigen en verzorgenden willen graag in een vroeg stadium kennismaken met een patiënt en zijn naasten, zodat een vertrouwensrelatie kan worden opgebouwd opgebouwd en een eerste inventarisatie van mogelijke problemen kan worden gedaan. Zo hoorde Verschuur van een verpleegkundige: “waar ik vooral tegenaan loop is dat het belangrijk is dat je vroegtijdig met een patiënt in aanraking komt. Daar ontbreekt het nog weleens aan. Soms gaat iemand al bijna dood en dan word je nog gauw even opgetrommeld.”

Om goede palliatieve zorg te kunnen leveren is duidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nodig. Het ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard geeft verpleegkundigen en verzorgenden handvatten om die goede zorg te kunnen leveren.

Financiering
De ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard wordt gefinancierd vanuit het ZonMw programma ‘Kwaliteit van zorg – ontwikkeling kwaliteitsstandaarden’.

Bron: ZonMW