Onderzoekers van de KU Leuven hebben een test ontwikkeld die iemands leeftijd kan bepalen aan de hand van zijn of haar bloed of tanden.
De test kan nuttig zijn bij het opsporen van daders of bij het identificeren van onbekende overledenen.
Wanneer een dader bloedsporen achterlaat op de plaats van een misdrijf, zal de politie proberen om aan de hand van een DNA-profiel te achterhalen wie hij of zij is. Lukt dat niet, dan kunnen deze bloedsporen voortaan wel vertellen hoe oud de persoon in kwestie is. Dat geldt ook voor onbekende overledenen die niet op de klassieke manieren kunnen geïdentificeerd worden. In dit soort zaken kunnen bloedstalen of tanden gebruikt worden om de leeftijd van de overleden persoon te schatten.
Menselijke weefsels en organen veranderen met de leeftijd. Deze veroudering wordt gestuurd vanuit het DNA. Voor het eerst konden de onderzoekers dit verouderingsproces in ons DNA gebruiken om de leeftijd van een persoon te schatten. Professor Bram Bekaert legt uit: “Hoe een weefsel of orgaan zich in ons lichaam gedraagt, hangt af van welke genen ‘geactiveerd’ worden. Sommige genen worden pas op latere leeftijd geactiveerd, andere worden dan weer op non-actief gezet naarmate we ouder worden. Het ‘reguleren’ van die genen gebeurt door methylatie – het toevoegen van methylgroepen – op bepaalde plaatsen op ons DNA. Als er zich veel van deze methylgroepen op een bepaalde positie op ons DNA bevinden, wordt het gen gedeactiveerd.”
Professor Bekaert en zijn collega’s konden nu de methylatiegraad op vier bepaalde plaatsen in het DNA linken aan leeftijd. Zo zal één van deze plaatsen voor slechts 10% gemethyleerd zijn als je jong bent, maar voor 60% als je ouder bent. Op basis daarvan kunnen de onderzoekers tot op 3,75 jaar nauwkeurig de leeftijd bepalen van de persoon wiens bloed onderzocht wordt. Dezelfde test kan ook gebruikt worden om de leeftijd van tanden te bepalen met een nauwkeurigheid van 4,86 jaar.
Foto: De onderzoekers kunnen op basis van een bloedstaal iemands leeftijd tot op 3,75 jaar nauwkeurig bepalen.