Calamiteitenhospitaal
Foto: UMC Utrecht

Het Calamiteitenhospitaal in het UMC Utrecht gaat open om de eerste medische zorg te leveren aan vluchtelingen uit Oekraïne. Er worden vanaf april ongeveer 400 evacués verwacht die medische zorg nodig hebben. Het Calamiteitenhospitaal verzorgt de eerste opvang en triage van patiënten. In samenwerking met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gaan de Oekraïense patiënten vervolgens naar collega-ziekenhuizen voor verdere behandeling.

Het Calamiteitenhospitaal in Utrecht is een bijzondere faciliteit, die alleen opengaat in bijzondere gevallen, bij rampen of incidenten waarbij grote groepen mensen zijn betrokken. Het bevindt zich in het UMC Utrecht, en wordt mee beheerd door de ministeries van Defensie en VWS. De huidige openstelling vindt plaats op verzoek van de Europese Commissie. Die heeft Nederland verzocht patiënten op te nemen die zich in EU-buurlanden van Oekraïne presenteren met een urgente medische zorgbehoefte.