“We are very impressed!” Woorden van Leslee J. Thompson, CEO van Accreditation Canada. Op dinsdag 19 april bracht een delegatie van Accreditation Canada, grondlegger van het internationaal accreditatieprogramma NIAZ Qmentum, een bezoek aan ZGT. Om met eigen ogen te zien hoe Qmentum toegepast wordt in een Nederlands ziekenhuis.

ZGT deed in september 2015 als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland mee aan het nieuwe accreditatieprogramma Qmentum. Onze medewerkers hebben nadien feedback gegeven op de vragenlijsten die NIAZ-Qmentum destijds heeft gehanteerd voor de accreditatie. “Hierdoor konden er verbeteringen worden doorgevoerd waardoor we een waardevolle bijdrage konden leveren aan dit Canadese accreditatiesysteem. Daar zijn we trots op”, aldus Ton Ruikes, lid Raad van Bestuur van ZGT.

In november werd bekend dat ZGT wederom aan de eisen van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ), voldoet. Met de accreditatie toont ZGT aan dat de kwaliteit en veiligheid is geborgd en voldoet aan internationale standaarden. In december ontvingen wij het officiële accreditatiecertificaat uit handen van Kees van Dun, directeur van het NIAZ. Dinsdag bracht Van Dun opnieuw een bezoek aan ZGT want ook hij maakte deel uit van het internationale gezelschap dat ZGT bezocht. “Toen we in september met het auditteam beide ziekenhuislocaties bezochten om het kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem te toetsen, waren we erg onder de indruk”, zegt Van Dun. “Dat is nu niet minder. Het is goed om na deze korte periode te zien hoe de normen en richtlijnen van Qmentum in de praktijk worden gebracht.”

Betrokkenheid
Anke Tuinhout, hoofd Kwaliteit & Veiligheid, informeerde de Canadese delegatie over onze ziekenhuisbrede aanpak en de inspanningen om het systeem te laten leven in de organisatie. Ook de Spoedeisende Hulp (SEH) en de afdeling geboortezorg deelden op inspirerende wijze hun ervaringen over de vertaling van een relatief abstract normenkader naar kwaliteit en veiligheid in het dagelijkse werk. Leslee J. Thomspon zegt hierover: “We zagen veel betrokkenheid en enthousiasme in alle lagen van de ziekenhuisorganisatie. Met veel trots laten medewerkers zien dat patiëntveiligheid altijd voorop staat. Er is duidelijk veel aandacht voor kwaliteit en veiligheid. We hebben daar diverse thema’s van opgemerkt die zeer geschikt zijn om als voorbeeld te dienen voor andere ziekenhuizen in de wereld.”

Over NIAZ-Qmentum
Het accreditatieprogramma NIAZ Qmentum international is ontwikkeld op basis van uitgebreid onderzoek en ervaringen op het gebied van accreditatie in de gezondheidszorg. Uitgangspunt is dat kwaliteitsverbetering tot stand komt door kennisoverdracht en draagvlak in zorgorganisaties. Medewerkers uit alle onderdelen van een organisatie zijn op één of andere wijze betrokken bij kwaliteitsverbetering en het accreditatieproces. De auditoren beoordelen hoe patiënten hun zorgproces in de praktijk ervaren. Tijdens de audit volgen zij de patiënten daarom gedurende het gehele zorg- of behandeltraject. Voor meer informatie over het accreditatieprogramma kijkt u op https://www.niaz.nl/

Bron: ZGT