Sinds de invoering van rookvrije horeca en de verhoging van accijns op tabak zijn er minder kinderen met een te laag geboortegewicht geboren in Nederland. Echter, in landen waar tabaksontmoediging sterker wordt ingezet, zijn de gunstige gezondheidseffecten voor pasgeborenen groter. Dit blijkt uit onderzoek van Erasmus MC, geleid door dr. Jasper Been, in samenwerking met o.a. drs. Myrthe Peelen van het AMC, dat vandaag wordt gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Scientific Reports.

Deze studie legt voor het eerst de relatie tussen het Nederlandse tabaksbeleid en de gezondheid op de kinderleeftijd. Na de invoering van de rookvrije wet en de accijnsverhoging in 2008 trad er een kleine daling op van het aantal kinderen dat met een te laag geboortegewicht werd geboren. Na de invoering van de rookvrije werkplek in 2004 werd geen verandering gezien.

Jasper Been, kinderarts in het Erasmus MC-Sophia, leidde het onderzoek. Been: “Dit zijn mooie resultaten. In vergelijking met landen waar tabaksontmoedigingsbeleid strikter is ingevoerd, zijn de gezondheidseffecten in Nederland echter beperkt. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld zagen we ook dalingen in sterfte rondom de geboorte en in vroeggeboorte. Dit zou voer voor discussie kunnen zijn gezien de matige invoer van tabaksontmoedigingsbeleid in Nederland ten opzichte van andere Europese landen. In vervolgstudies, gesteund door Longfonds en het Erasmus MC, gaan we kijken naar de effecten op luchtwegklachten bij kinderen.” Michael Rutgers, directeur Longfonds: “Het is belangrijk dat we beseffen welke onzichtbare risico’s kleven aan roken en meeroken, juist voor ongeboren kinderen. Zij krijgen hierdoor later bijvoorbeeld veel vaker astma. Daarom moeten we baby’s beschermen tegen rook. En dat het kan weten we, want in landen om ons heen zien we hoe effectief maatregelen zijn.”

Been: “Op het moment wordt slechts 18% van de wereldbevolking beschermd door uitgebreide wetgeving gericht op een rookvrije omgeving. Het is belangrijk dat overheden gezien de resultaten van ons onderzoek haast maken met de invoering van rookvrije omgevingen, omdat die leiden tot een belangrijke gezondheidswinst niet alleen bij volwassenen maar ook voor baby’s en kinderen. In Nederland merken we dat er nog wel wat slagen te maken zijn. Meeroken is bewezen schadelijk.”

In dit onderzoek werd samengewerkt door de universiteiten van Edinburgh, Harvard Medical School, MUMC+, AMC en Erasmus MC. De publicatie in Scientific Reports, het open access journal van de uitgevers van Nature, staat hier www.nature.com/articles/srep23907 online.

Bron: Erasmus MC