Boven – Header
Boven – Header

Cloud rukt op in de zorg
De adoptie van cloud in de zorg is groot. Het overgrote deel van onlangs geënquêteerde organisaties (ruim 86%) heeft ervaring met de cloud.
Lees meer