Complexe zorg voor patiënten met gynaecologische kanker in Brabant wordt vanaf september geconcentreerd in het Catharina Kanker Instituut in Eindhoven.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de aanvraag daarvoor goedgekeurd. Het Catharina Ziekenhuis en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) waren gezamenlijk het verwijscentrum voor complexe gynaecologische kanker voor vijf andere Brabantse ziekenhuizen. Maar door strengere kwaliteitseisen en het aanscherpen van de volumenormen is het noodzakelijk om deze zorg in één ziekenhuis te concentreren. Het Catharina Ziekenhuis wordt hiermee het regionale expertisecentrum voor gynaecologische kanker in nauwe samenwerking met de zes andere Brabantse ziekenhuizen.
Vrouwen met gynaecologische kanker kunnen in de regio voor hun behandeling altijd terecht in het eigen ziekenhuis. Wanneer een bepaalde complexe operatie onvermijdelijk is, worden zij voor de operatie verwezen naar het Catharina Ziekenhuis. De nabehandeling vindt daarna weer plaats in het eigen vertrouwde ziekenhuis. ”Wij kunnen door deze concentratie van zorg ook in de toekomst blijven voldoen aan de steeds strenger wordende volumenormen en kwaliteitseisen. Daarmee is de continuïteit van zorg voor deze specifieke patiëntengroep in de provincie Brabant gegarandeerd,” aldus gynaecoloog dr. Dorry Boll. Met het verplaatsten van de gynaecologische kanker naar het Catharina Kanker Instituut komen twee gespecialiseerde artsen en een verpleegkundige over van het ETZ.