Het nieuwe Slingeland  Ziekenhuis mag van het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem aan de A18 komen. Het college heeft op 18 april 2017 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Dat betekent dat de bestemmingsplanprocedure voor de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis op de locatie A18/N317 van start gaat. In september neemt de gemeenteraad een besluit over het ontwerpbestemmingsplan.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan liggen van 27 april t/m 7 juni 2017 ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Doetinchem. Ook zijn de plannen in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. In die periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Meer informatie over de bestemmingsplanprocedure is te vinden op www.doetinchem.nl/bestemmingsplannen.
Onderzoek

De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven om de onderbouwing om het nieuwe ziekenhuis aan de A18 te bouwen, te laten toetsen door een onafhankelijk bureau. Met die extra informatie denkt de gemeenteraad in september een goed overwogen besluit te kunnen nemen.

Foto: fragment website Slingeland Ziekenhuis
Bron: Slingeland Ziekenhuis