VUmc heeft samen met de patiëntenvereniging en de industrie een betrouwbare techniek ontwikkeld om hoortesten thuis te kunnen doen voor patiënten in de eerste fase na plaatsing van een cochleaire implantaat. Deze testen zijn nodig om tot goede resultaat met het cochleaire implantaat te komen. Eerder moesten patiënten steeds naar het ziekenhuis voor deze noodzakelijke tests. Dit was een grote belasting voor de patiënt.

VUmc audioloog en projectleider Cas Smits: “We merken aan de patiënten hoe belangrijk deze technische ontwikkelingen zijn voor hun vrijheid en betrokkenheid bij hun behandeling. We vragen heel erg veel van patiënten in deze periode en juist deze extra vrijheid maakt het mogelijk om hun tijd juist in te zetten om beter te wennen aan het cochleaire implantaat”.

Ernstig slechthorende patiënten waarbij een hoortoestel niet meer toereikend is, hebben vaak  baat bij een zogenaamd cochleair implantaat. Een cochleair implantaat zet geluid om in elektrische signalen die via een elektrode in het slakkenhuis (de cochlea) de gehoorzenuw stimuleren. Naast het inwendige deel bestaat een cochleair implantaat uit een uitwendig deel dat als een hoortoestel achter het oor gedragen. Na de operatie is er een intensieve revalidatieperiode waarin patiënten weer opnieuw leren horen. Patiënten moeten in deze periode veelvuldig de polikliniek bezoeken waarbij op vaste momenten hoortesten worden afgenomen om de voortgang in kaart te brengen.

Een internationaal consortium waarin vanuit Nederland de afdeling KNO van VUmc en de patiëntenvereniging voor CI patiënten  (OPCI) participeerde heeft gewerkt aan technische oplossingen om deze zorg efficiënter en patiëntvriendelijker te maken. Samen met de grootste fabrikant van cochleaire implantaten (Cochlear) is er onder andere een methode ontwikkelt om patiënten thuis via een tablet zelfstandig testen te laten afnemen. De resultaten van de thuismetingen blijken even betrouwbaar als de metingen in de kliniek. Momenteel lopen er studies om deze nieuwe toepassing in de klinische setting te evalueren.

De rol van de patiëntenvereniging in dit Europese project is cruciaal. Patiënten hebben feedback gegeven en hun bijdrage geleverd in alle fases van de studies.  Het belang van het patiëntenperspectief is juist belangrijk bij een doelgroep van ouderen waarbij de inzet van technische middelen enorme voordelen kan geven maar het gebruik ervan niet vanzelfsprekend is.

Inmiddels is er al internationale belangstelling vanuit Australië, Zuid Afrika en Engeland voor de ontwikkelde tools. Juist in landen waar de afstanden tot de kliniek vaak honderden kilometers zijn, kan dit soort eHealth oplossingen een uitkomst zijn.
Het SHIEC project wordt uitgevoerd binnen het Europese AAL programma en gefinancierd door ZonMW.

Bron: VUmc