Woensdag 15 juni voerde Alzeheimer Nederland op het Ministerie van VWS overleg over de problemen rond casemanagement. Het overleg was constructief: alle partijen willen het aanbod van casemanagement dementie herstellen en vooral: de problemen snel oplossen. De komende twee weken stelt het Deltaplan Dementie met alle betrokkenen een actieplan op. Alzheimer Nederland werkt hieraan mee en houdt vinger aan de pols.

Afbraak casemanagement dementie moet stoppen
Alzheimer Nederland signaleerde eind 2014 voor het eerst problemen rond casemanagement. Mensen met dementie krijgen steeds vaker geen casemanager meer, ze verliezen hun vertrouwde casemanager wegens bezuinigingen, ze krijgen een ongekwalificeerde wijkverpleegkundig óf komen op een wachtlijst.  In Nieuwsuur en richting kamer hebben wij onlangs de noodklok geluid.

8 juni j.l. verscheen een rapport van adviesbureau HHM waarin onze zorgen zijn bevestigd. Dit was de reden voor staatsecretaris van Rijn om Alzheimer Nederland, verzekeraars, aanbieders, NZa en  beroepsorganisaties uit te nodigen voor bovenstaand overleg.

Veel reacties uit de praktijk
Gea Broekema-Procházka, directeur Alzheimer Nederland: “Wij willen alle mantelzorgers, casemanagers, wijkverpleegkundigen en andere bezorgde mensen heel erg bedanken voor hun reacties naar aanleiding van de Nieuwsuur uitzending.  Ruim 100 mensen hebben hun persoonlijke verhaal verteld via de speciaal hiervoor geopende mailbox casemanagement@alzheimer-nederland.nl. Deze verhalen hebben we goed kunnen gebruiken in onze lobby.”

Het mailadres blijft nog even open, dus u kunt nog steeds reageren. Quotes uit deze berichten worden (zonder naamsvermelding) verspreid via twitter. Wij nodigen iedereen die twittert uit om deze berichten te retweeten.

Voor meer informatie over casemanagement:  https://dementie.nl/informatie-en-tips/casemanagement-bij-dementie

Bron: Alzheimer Nederland