Syntrus Achmea Real Estate & Finance voegt een nieuw complex toe aan haar zorgfonds. In Amstelveen worden 88 appartementen in de vrije sector huur en 52 intramurale zorgwoningen gerealiseerd op de locatie Klaasje Zevenster. Het complex wordt gebouwd door De Nijs. Zorginstelling Brentano huurt de zorgwoningen en 350 m2 voor zorgondersteunende functies. De oplevering staat gepland in de zomer van 2017.

 

Syntrus Achmea RE&F gaat de 88 zelfstandige, levensloopbestendige woningen verhuren aan 70-plussers (met een lichte tot zware zorgvraag) en aan volwassenen met een zorgvraag bijvoorbeeld vanwege MS. Brentano draagt bewoners aan voor deze woningen en levert desgewenst thuiszorg. De 52 zorgwoningen bestaan uit kleinschalige groepswoningen voor ouderen met dementie. In totaal gaan circa 120 mensen in het nieuwe Klaasje Zevenster wonen.

 

Klaasje Zevenster was eigendom van Brentano. De zorginstelling verkoopt het vastgoed om zich te concentreren op het bieden van zorg. Naast het complex dat Syntrus Achmea RE&F in portefeuille neemt, zijn er ook plannen voor de bouw van vijf woontorens op het terrein met in totaal 150 appartementen met een gemiddelde oppervlakte van 90 m2. De bouw hiervan start naar verwachting pas in de tweede helft van 2017, na de sloop van het oude woonzorgcentrum en aanleuncomplex.

 

Syntrus Achmea RE&F voegt Klaasje Zevenster toe aan het Achmea Dutch Health Care Property Fund, waarin met name pensioenfondsen participeren. Zij hebben een toenemende belangstelling om te beleggen in zorgvastgoed. In een gezamenlijke studie met CBRE concludeerde Syntrus Achmea RE&F dat het beleggingsvolume in zorgvastgoed de afgelopen jaren is verdrievoudigd en de komende jaren verder toeneemt. Met de acquisitie van Klaasje Zevenster zet Syntrus Achmea RE&F een flinke stap richting een zorgfonds van een half miljard euro.

 

“Het nieuwe Klaasje Zevenster creëert meer aanbod voor mensen die levensloopbestendig willen wonen en voor mensen die een zorgwoning nodig hebben”, zegt directievoorzitter Henk Jagersma van Syntrus Achmea RE&F. “Deze uitbreiding is hard nodig gezien de vergrijzing in de regio.”

 

Naar verwachting telt Nederland in 2040 4,5 miljoen 65-plussers (een kwart van de bevolking); nu zijn dat er 2,5 miljoen. In de komende 30 jaar verdrievoudigt bovendien het aantal 80-plussers. De vraag naar eerstelijns- en tweedelijnszorg groeit navenant en er is nu al sprake van een kloof tussen vraag naar en aanbod van zorgvastgoed. De vraag is het hoogst in de grote steden in de Randstad.

 

Begin dit jaar voegde Syntrus Achmea RE&F De Makroon toe aan het zorgfonds. Dit gebouw, vlakbij het Leidseplein in Amsterdam, telt 134 levensloopbestendige appartementen in de vrije sector huur, 40 plaatsen voor mensen met een zwaardere intramurale zorgbehoefte en een overdekte parkeergarage. Een deel van de benedenverdieping is verhuurd aan ondersteunende diensten, waaronder een huisarts, een kapper en een fitnesscentrum.

Bron: ​Syntrus Achmea Real Estate & Finance