Op 1 januari 2015 is Treant Zorggroep ontstaan, een fusie van de drie ziekenhuislocaties in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal en twintig ouderenzorglocaties in de regio Emmen en Hoogeveen. Samenwerken om zorg in de regio dicht bij de inwoners van de regio te kunnen blijven verlenen en de kwaliteit te vergroten.

Het jaar 2015 stond in het teken van bezuinigen enerzijds, en investeren in gebouwen, ICT en mensen anderzijds. In 2016 zijn de eerste resultaten hiervan zichtbaar geworden in het jaardocument 2015. Investeringen die onder andere gedaan zijn, zijn de nieuwbouw en het vernieuwen van OK’s en poli’s, invoering van het elektronisch patiëntendossier, bouw en het in gebruik nemen van het mammacentrum en de aanschaf van een PET/CT-scanner. Daarnaast kregen drie locaties van Treant Zorggroep vier sterren voor gastvrijheid dankzij de inzet van betrokken medewerkers.

Financieel
De raad van bestuur van Treant Zorggroep is tevreden met het algemeen resultaat, dat uitkwam op €1,8 miljoen positief. Dit is opgebouwd uit een positief resultaat van de verpleeg-, revalidatie- en ouderenzorg van €4,7 miljoen (2014: €2,7 miljoen) en het resultaat van enkele deelnemingen. Extra aandacht is wel nodig voor het ziekenhuis van Treant Zorggroep, dat over 2015 een negatief resultaat heeft van €3,1 miljoen (2014: positief €3,6 miljoen). Dit is veroorzaakt doordat het tempo van de bezuinigingen niet hoog genoeg was, en tegelijkertijd investeringen niet op zich konden laten wachten. Deze investeringen zijn noodzakelijk om toekomstbestendige zorg te organiseren. De financiële positie van Treant blijft met dit resultaat gezond.

Treant Zorggroep zet zich de komende jaren in voor het behoud van zorg die dichtbij is georganiseerd in de regio Drenthe en Groningen, en het verder verbeteren van de kwaliteit. Daarbij is aandacht voor een intensievere samenwerking in de regio op het gebied van oncologie, nieuwbouw spoedeisende hulp en uitbreiding van wijkzorg.

Treant Zorggroep heeft vertrouwen in de gekozen koers en de resultaten die daarmee de komende jaren behaald gaan worden.