Werd er goed naar mij geluisterd? Hadden de zorgverleners voldoende tijd en aandacht voor mij? Heb ik voldoende en duidelijke informatie gekregen?
Op dergelijke vragen wil Gelre ziekenhuizen graag het antwoord horen. Immers: als je weet wat patiënten prettig en belangrijk vinden, kun je dingen veranderen en daarmee je zorg verbeteren. Gelre ziekenhuizen heeft daarom een nieuw meetinstrument ontwikkeld om de ervaringen van patiënten te onderzoeken: de Gelre Patiëntwaarderingsmonitor. Daarmee worden de ervaringen van patiënten continu gemeten, 24 uur per dag en 7 dagen in de week.
Bekend is dat patiënten het belangrijk vinden om hun ervaringen met het ziekenhuis te delen. Mensen willen graag meehelpen om de zorg ook voor anderen weer beter te maken. Dit instrument past dan ook uitstekend bij de visie van Gelre ziekenhuizen: betrek patiënten bij het verbeteren van je zorg. Een goed cijfer krijgen is mooi, maar het gaat Gelre ziekenhuizen om het verhaal achter het cijfer.
Snel en laagdrempelig
Eenmalige uitgebreide schriftelijke vragenlijsten zijn niet meer van deze tijd. Daarmee wordt teveel in de achteruitkijkspiegel gekeken. Patiënten willen hun ervaring sneller met het ziekenhuis delen en verwachten ook een snelle reactie terug. Daarin voorziet de nieuwe Gelre Patiëntwaarderingsmonitor. Het instrument is eenvoudig van opzet en voor patiënten of hun naasten snel en makkelijk in te vullen. Een laagdrempelige manier dus om snel en direct ervaringen te delen met het eigen ziekenhuis.
Hoe werkt het?
Patiënten krijgen een kaartje mee met daarop een inlogcode. Via de computer, smartphone of tablet kunnen patiënten of hun naasten thuis of vanuit het ziekenhuis een korte vragenlijst invullen. Ook kunnen ze complimenten geven, verbeteringen en tips doorgeven of aangeven dat ze ergens niet tevreden over zijn. Bij onvrede kan de patiënt bovendien aangeven of hij hierover in contact wil komen met de betreffende afdeling. Het afdelingshoofd krijgt dan een e-mail alert, zodat er direct actie kan worden ondernomen.
Meten is weten
Met dit nieuwe meetinstrument krijgen alle poliklinieken en verpleegafdelingen in het ziekenhuis 24 uur per dag en 7 dagen in de week inzicht in wat patiënten van de verleende zorg vinden. Alle resultaten worden realtime en automatisch in een overzichtelijk ‘dashboard’ geplaatst. In één oogopslag is te zien waar de kracht van de betreffende afdeling ligt en waar vanuit patiëntperspectief aanknopingspunten zijn voor verbetering. Ook de prestaties van poliklinieken en verpleegafdelingen ten opzichte van elkaar worden inzichtelijk gemaakt.
De Gelre Patiëntwaarderingsmonitor is eerst getest op 8 verschillende afdelingen en wordt nu uitgerold in het hele ziekenhuis. In 2016 werken alle poliklinieken en verpleegafdelingen met de Gelre Patiëntwaarderingsmonitor. Daarmee is binnen Gelre ziekenhuizen de slag gemaakt van eenmalig meten naar continu meten en worden onze patiënten voortdurend betrokken bij het verbeteren van onze zorg.
Bron: Gelre Ziekenhuizen