De beweging “De Nieuwe GGZ” wil alle mensen die betrokken zijn bij de GGZ mobiliseren. Een initiatief van onder meer hoogleraren Universiteit Maastricht.
De doelstelling is om met elkaar in discussie te gaan, ideeën te verzamelen, vernieuwende samenwerkingsverbanden en projecten te starten en visie te ontwikkelen om de GGZ toekomstbestendig te maken.
De GGZ staat voor grote uitdagingen. De kloof tussen zorgbehoeften en werkbaar aanbod blijft groot en deze verkleinen vraagt om innovatie en durf. Het aanbod van eHealth en mHealth is een digitale vertaling van het huidige systeem. De paradigma verschuiving die mogelijk is met de beschikbare technologie wordt nog niet gerealiseerd. Deze moet gericht zijn op grotere autonomie van de cliënt en meer aanwezige hulpverlening op momenten dat de angst opkomt, men wantrouwig wordt of zich gekwetst voelt. Zo lezen we op de website van “De nieuwe GGZ“.
Bij het initiatief zijn betrokken:
Jim van Os, Hoogleraar Psychiatrie Universiteit Maastricht, lid ‘Babel’
Philippe Delespaul, Hoogleraar Zorginnovaties in de GGZ Universiteit Maastricht
Wilma Boevink, Senior wetenschappelijk medewerker HEE Trimbos-instituut & User Research Center, Universiteit Maastricht
Michael Milo, Partner/Verbinder E-hulp
Frank Schalken, Partner/Verbeteraar E-hulp
Kees van Aart, Directeur GGz Breburg
Jan Alblas, Bestuurder RIBW Alliantie
Bram Bakker, Medisch Directeur en Psychiater Vitality Clinics
Janet van Bavel, Manager Kinder- en Jeugdtraumacentrum, JeugdGGZ
David van den Berg, Klinisch Psycholoog, Onderzoeker, Redesigning Psychiatry
Jan Berndsen, Raad van Bestuur Lister
Bram Berkvens, Manager FAMEUS Centrum voor Herstel, Ontwikkeling & Ontplooiing
Matthijs Blankers, Senior wetenschappelijk medewerker Arkin, wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut
Sanne Bloemink, Journalist, Lid ‘Babel’
Hans ter Brake, Lid Managementteam/Manager Product Marketing UNIT4 Group
Christien Brinkgreve, hoogleraar Sociale Wetenschappen UU, initiatiefnemer ‘Babel’
Dirk Corstens, Sociaal Psychiater en Psychotherapeut Vaals en Maastricht
Pim Cuijpers, Professor, Head of the Department of Clinical, Neuro and Developmental Psychology, Vrije Universiteit Amsterdam
Russel Cummins, Ervaringsdeskundige/teamcoach/begeleider
Trudy Dehue, Hoogleraar Wetenschapstheorie en Wetenshapsgeschiedenis RUG en lid ‘Babel’
Matthijs van Dijk, Hoogleraar TU Delft, Founding Partner Reframing Studio, Redesigning Psychiatry
Peter Dijkshoorn, Raad van Bestuur Accare
Lenneke Elfers, Adviserend Ervaringsdeskundige Kenniscentrum Pameijer
Lisette van Gemert, Hoogleraar Universiteit Twente, Hoofd center voor eHealth Research & Disease Management
Marko van Gerven, Psychiater, Onderzoeker Louis Bolk instituut
Irene van de Giessen, Eigenaar Hersteltalent
Laura van Goor, Psychiater Altrecht
Egbert Gritter, Bestuurder RIBW Alliantie
Jorne Grolleman, De Zorgvernieuwer
Joep de Groot, Raad van Bestuur Cbusinez
Peter Groot, postdoc onderzoeker, User Research Centre, Universiteit Maastricht
Gert de Haan, Voorzitter Herstelgroep, lid VNG-commissie Toekomst Beschermd Wonen
Sven Hagg, Ontwikkelaar Internethulp GGNet
Monique Heffels, Bestuurder RIBW Alliantie
Kim Helmus, gz-psycholoog, docent gz-opleiding blok psychose, stichting Wat Doe Jij?
Rogier Hoenders, Psychiater Centrum Integrale Psychiatrie Lentis
Frank van Hoof, Senior Wetenschappelijk Medewerker Trimbos Instituut
Machteld Huber, Institute for Positive Health
Angele de Jong, Onderwijskundige, trainer en adviseur diverse GGZ en onderwijs organisaties, Ervaringswerker HIC Altrecht
José de Jager, Psycholoog
Rob de Jong, Raad van Bestuur, RIBW – K/AM
Hugo te Kaat, Senior ICT architect Coöperatie VGZ UA
Eva van Kemenade, Projectmanager Stigma en GGZ, Samen Sterk zonder Stigma
Karen Keukelaar, Organisatieadviseur en Coach
Peter Klumpenaar, Innovator GGZ Noord-Holland Noord, Eigenaar Oipinio innovatie
Eric Koenen, auteur ‘De Atomiumorganisatie’, Eigenaar Doorwerthgroep (lid van ‘Babel’)
Clara Koek, Psycholoog / Psychotherapeut
Jossien Kok, GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut
Jan Kremer, Professor in Patient-Centredness
Marjolein ten Kroode, Raad van Bestuur Rivierduinen
Hans Kroon, Programmahoofd Re-integratie, Trimbos Instituut
Tom Kuipers
Wouter Kusters, filosoof, schrijver en taalwetenschapper
Bertine Lahuis, Raad van Bestuur Karakter
Jacques van Lankveld, Hoogleraar Klinische Psychologie Open Universiteit
Kees Lemke, Raad van Bestuur GGNet
Maaike van der Loon, Manager RINO Zuid
Marlies van Loon, Bestuurder RIBW Alliantie
Rokus Loopik, Herstelcoach
Koos Lukkien, Raad van Bestuur Karakter
Anne Marsman, Redacteur PsychoseNet
Marloes Martens, Projectleider Grip op ontwikkelingen in eHealth
Katherina Martin Abello, Directeur Center voor Innovatie Trimbos-Instituut
Harry Matser, Bestuurder RIBW Alliantie
Martin van der Meer, Directeur Code 24
Berno van Meijel, Hoogleraar GGZ-verpleegkunde Hogeschool Inholland, VU Medisch Centrum en Parnassia Groep
Florus Menzinga, Directeur Serviant
Sergej Middendorp, Projectleider Koppeltaal GGZ, Bestuurder Academy for Integrative Medicine en Organisatiewetenschapper/Adviseur
Remco Mostertman, Community Builder
Gijs Ockeloen, Founding Partner Reframing Studio
Karin den Oudsten,Ervaringsprofessional Geboortezorg/GGZ
Peter Pierik, ervaringswerker Mediant, inhoudelijk coördinator LEON Saxion
Senne Pol, Gezondheidszorgpsycholoog i.o.tot Klinisch Psycholoog GGZEindhoven
Marijke van Putten, Raad van Bestuur GGZ Noord Holland Noord
Alan Ralston, Psychiater Parnassia Bavo Groep, Netwerk Kritische Psychiatrie. Lid ‘Babel’
Liesbeth Renckens, Klinisch Psycholoog, Hoofd behandelzaken BigMove GGZ, Eigenaar Bind Zorgconcepten
Jocko Rensen, Wethouder Gemeente Houten
Martijne Rensen, Directeur Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering
Jos Rietveld, toezichthouder in de Zorg
Marrik van Roozendaal, Directeur RINO Zuid
Jan Schaart, Raad van Bestuur Arq
Floor Scheepers, UMCU en lid ‘Babel’
Odile Smeets, Projectmanager e-Health Center voor Innovatie Trimbos-Instituut
Viviane Theuwissen, Universitair Docent Klinische Psychologie, Open Universiteit
Cees Stavenuiter, Directeur Diagnosis Uitgevers
Anne-Mei The, Hoogleraar Zorg en Dementie Universiteit van Amsterdam, lid ‘Babel’
Jules Tielens, Psychiater MoleMann
Jolande Tijhuis, Raad van Bestuur Vincent van Gogh
Winfried Tilanus, privacy consultant eHealth
Artie van Tuijn, Bestuurder RIBW Alliantie
Stijn Vanheule, Voorzitter Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie Universiteit Gent, lid ‘Babel’
Jan van Veen, Psychiater Stichting Terwille
Leo van Veen, Programmadirecteur Rivierduinen
Eddo Velders, Dwarsdenker Parnassia Groep
Paul Verhaeghe, Hoogleraar Universiteit Gent, lid ‘Babel’
Frans Verhey, Hoogleraar Geriatrische Psychiatry/Neuropsychiatrie, Alzheimer Center Limburg, School for Mental Health and Neuroscience, Maastricht
Renske Visscher, Directeur Indigo Brabant
Marjolein de Vugt, Associate Professor, Alzheimer Center, Universiteit Maastricht
Jasper Wagteveld, Ervaringsdeskundige Autisme
Maurice Wasserman, Ervaringdeskundige
Nanette Waterhout, (familie)ervaringsdeskundige
Mark Willems, CEO Minddistrict
Bram de Wit, huisarts
Marco de Witte, Partner HGRV Adviseurs en Managers
Catherine van Zelst, Postdoc onderzoeker, User Research Center, Universiteit Maastricht
Erik Zwierenberg, Directeur GEEF
Meer informatie “De nieuwe GGZ“.