Woensdag 14 oktober vond het 2de Jaarevent van het Deltaplan Dementie plaats.Zo’n 250 bezoekers, afkomstig uit de zorg, de medische wereld, de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid ontmoetten en inspireerden elkaar.
ZonMw praatte de aanwezigen bij over onderzoek en bood een workshop aan.
Wat is er bereikt, ruim een jaar na de lancering van het Deltaplan Dementie? En waar zetten we ons het komende jaar voor in? Hoe betrekken we daar de leden bij? Dat waren de centrale vragen tijdens het Jaarevent, op prikkelende wijze gepresenteerd door oud NOS-presentatrice Aldith Hunkar.
Bijdragen ZonMw
In het plenaire programma gaven Memorabel-commissievoorzitter Iris Sommer en Edvard Beem, bestuurslid van het Deltaplan (namens ZonMw) een stand van zaken over Memorabel: waar staan we nu, een jaar later. Eind 2015 zullen 65 projecten in het kader van Memorabel bezig zijn.  Een aantal projectleiders  lichtte de 4 onderzoeksthema’s toe aan de hand van hun onderzoek. Zij illustreerden allen dat hun eigen onderzoek deel uitmaakt van een groter geheel. Er wordt steeds een stukje kennis meegenomen, van hersenonderzoek tot aan de toepassing in de praktijk.
Young Leaders vragen om input
Als innovatief netwerk adviseren de Global Young Leaders de Wereld Dementie Raad van de G8 over de onderwerpen cure, care, research en awareness. ZonMw organiseerde met de Nederlandse Young Leaders in Dementia een workshop om ideeën te verzamelen, waarmee de Young Leaders hun wereldwijde netwerk ‘Global Young Leaders in Dementia’ kunnen voeden. Ook nemen de Young Leaders de input mee in hun advies voor de update van de kennisagenda ‘Memorabel fase 2’. De deelnemers kwamen tijdens enthousiaste discussies over ‘awareness’ met verbeterplannen voor het meer dementiebewust maken van beleidsmakers. Zorgorganisaties zouden hen moeten informeren over de cijfers en euro’s rond dementie, maar zeker ook over de impact van dementie op een mensenleven. Ook waren er ideeën over het verbeteren van dementiezorg, door onder andere betere professionele ondersteuning van mantelzorgers en het beter in kaart krijgen van de behoeften van thuiswonende mensen met dementie.
Betrokken en geïnspireerd
Men kan terugkijken op een geslaag event. Het overheersende gevoel tijdens het event was dat er het afgelopen jaar daadwerkelijk iets in gang is gezet. Eén ding hebben de bezoekers van het jaarevent gemeen: ze zijn begaan met het onderwerp dementie.