De toegang tot zorg en ondersteuning verloopt stroef. Veel mensen zijn ontevreden over de manier waarop er met hun zorgvragen wordt omgegaan.
De decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten, werkt nog niet voldoende.
Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het derde signaalrapport van koepelorganisaties en belangenverenigingen waaronder ook MEE. In vier maanden tijd ontvingen zij ruim 10.000 meldingen over de veranderingen in de zorg.
Het duurt vaak lang voordat mensen weten waar zij met een zorgvraag terecht kunnen. Veel melders zijn ontevreden over de gebrekkige communicatie en over de ontoereikende zorg die zij ontvangen.
MEE concludeert uit het rapport dat 57% van de mensen die een gesprek met de gemeente hebben gevoerd, nog steeds niet weet dat er gebruik kan worden gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is een gemiste kans, want uit dezelfde enquête blijkt ook dat 72% van de mensen die daarvan gebruik maakten, wel (heel) tevreden is hierover.
MEE Nederland onderschrijft dan ook volledig de aanbevelingen die het rapport doet richting gemeenten over de cliëntondersteuning.
– Zorg op lokaal niveau voor laagdrempelige informatie;
– Informeer burgers over de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning;
– Zorg dat deze integraal is, dat naar de mogelijkheden en behoeften aan ondersteuning op alle levensgebieden wordt gekeken;
– Investeer in samenspraak en goede gesprekken en voorkom zo juridische procedures.
Het onderzoek
Dit najaar heeft het programma Aandacht voor Iedereen – een driejarig gezamenlijk programma van MEE en een groot aantal cliëntenorganisaties – voor de vierde keer de digitale raadpleging ‘Zorg naar gemeenten’ gehouden. De raadpleging was bedoeld voor mensen die vrijwillig en onbetaalde hulp en ondersteuning bieden én mensen die sinds 2015 voor hun zorg en ondersteuning terecht kunnen bij hun eigen gemeente. De onderwerpen waren deze keer informele zorg en het gesprek van de gemeente met de burger over zijn zorg en ondersteuning.
De raadpleging is geen representatief onderzoek. Maar met 10.130 ingevulde vragenlijsten geeft ze wel belangrijke informatie over de ervaringen van mensen met de decentralisatie van zorg en ondersteuning naar de gemeenten.
Uitkomsten
–    39% van de mensen die een gesprek heeft gehad over zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, is (heel) ontevreden over de informatie betreffende toegang en procedures.
–    57% van de mensen die een gesprek hebben gevoerd met de gemeente weet niet dat er gebruik gemaakt kan worden van onafhankelijke cliëntondersteuning. Van de mensen die gebruik gemaakt hebben van onafhankelijke cliëntondersteuning, is 72% hierover (heel) tevreden.
Aanbevelingen
De koepelorganisaties hebben in het signaalrapport zes concrete verbetervoorstellen gedaan. Hiermee kunnen de verantwoordelijken op landelijk en lokaal niveau snel aan de slag. Niet bezuinigen maar goede zorg op maat moet volgens MEE en haar partners centraal staan.
Aanbevelingen:
1.    Verbeter de informatie, deskundigheid en bejegening: Geef informatie over hoe gebruik kan worden gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning.
2.    Versterk de positie van de cliënt: Zorg op lokaal niveau voor laagdrempelige informatie, mediation, toezicht¬houdende en corrigerende mechanismen. Maak integrale, onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle doelgroepen beschikbaar.
3.    Verbeter de uitvoering van en toegang tot Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet: Kijk bij keukentafel- en andere toegangsgesprekken niet alleen naar de indivi¬duele zorgbehoefte, maar integraal naar de mogelijkheden en behoeften aan ondersteuning op alle levensgebieden. Zorg ervoor dat degene die het gesprek voert deskundig en goed toegerust is.
4.    Zorg voor meer maatwerk in de zorg thuis
5.    Toets of de voorgestelde zorg voor mensen betaalbaar is
6.    Verstevig het toezicht op de bedoeling van de wet: Analyseer signalen en meldingen met betrokkenen en gebruik deze om daar waar de uitvoeringspraktijk niet werkt verbeteringen te realiseren. Voorkom dat individuele burgers via juridische procedures hun recht op pas¬sende zorg moeten afdwingen. Luister naar de vraag van de betrokkenen en laat deze vraag leidend zijn bij toewijzing van hulp, niet de financiën en de contracten.