Het Informatieberaad Zorg werkt aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Bestuurders uit het zorgveld en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werken in het Informatieberaad onder andere aan standaarden voor de uitwisseling van patiëntgegevens en aan het eenduidig en gestandaardiseerd uitwisselen van deze gegevens. Het Informatieberaad vraagt ICT-leveranciers zorgprofessionals, IT-specialisten, patiënten en alle anderen die affiniteit hebben met zorg en ICT om hierbij mee te denken.

Vanaf 18 maart 2019 staan de documenten ‘Kaders voor het Duurzaam Informatiestelsel’ open voor consultatie. Belanghebbenden kunnen op deze open consultatie reageren tot en met 15 april 2019.

Via de link Kaders voor het Duurzaam Informatiestelsel krijgt u  aanvullende informatie over de desbetreffende consultatie en is aangegeven hoe u uw input kunt aanleveren.

De manier waarop wij omgaan met ziekte en gezondheid is in beweging: van de behandelkamer naar de huiskamer en van het ziekenhuis naar de smartphone. Dankzij de technologische ontwikkelingen kunnen mensen langer thuis blijven wonen, hoeven ze minder vaak naar het ziekenhuis en kunnen vaak beter geholpen worden. Uw input voor de openbare consultaties van het Informatieberaad draagt bij aan de manier waarop gebruik wordt gemaakt van technologische vernieuwingen in de zorg.